Vi sidder mere stille, både i fritiden og på arbejde

​Det viser tal fra en ny undersøgelse baseret på Region Hovedstadens sundhedsprofiler fra 2007 og 2010

Forskning peger på, at mange timers stillesiddende adfærd i dagligdagen øger risikoen for hjertekarsygdom, type 2-diabetes og for tidlig død. Meget tyder på, at stillesiddende adfærd i sig selv er en risikofaktor, uanset om man i øvrigt opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. 

I spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” for 2007 og 2010, som ligger til grund for regionens sundhedsprofiler, blev et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning (25-79 år) bedt om at svare på, hvor meget tid de dagligt brugte på søvn, stillesiddende fritidsaktiviteter, stillesiddende arbejde og forskellige former for fysisk aktivitet.


Resultaterne så sådan ud:

  • I 2007 sov deltagerne i gennemsnit 7,4 timer pr. døgn, mens de dagligt brugte 3,4 timer på stillesiddende fritidsaktiviteter, 4,4 timer på stillesiddende arbejde og 0,87 timer på moderat til hård fysisk aktivitet.
  • I 2010 sov deltagerne i gennemsnit uændret 7,4 timer pr. døgn, mens de dagligt brugte 12,6 minutter mere på stillesiddende fritidsaktiviteter, 13,2 minutter mere på stillesiddende arbejde og 2,9 minutter mere på moderat til hård fysisk aktivitet sammenlignet med 2007.

Samlet set er det positivt, at den voksne befolkning i regionen er blevet mere fysisk aktiv i hverdagen, men omvendt er det bekymrende, at de sidder mere stille både i fritiden og på arbejde. Dette peger på et behov for at følge udviklingen i begge typer af adfærd i fremtiden. Og måske også på et behov for at supplere de nuværende anbefalinger om fysisk aktivitet med anbefalinger om begrænsning af stillesiddende adfærd.

Kontaktperson: Seniorforsker Mette Aadahl, mette.aadahl@regionh.dk

Henvisning: Aadahl M, Andreasen AH, Hammer-Helmich L, Buhelt L, Jørgensen T, Glümer C. Recent temporal trends in sleep duration, domain-specific sedentary behaviour and physical activity. A survey among 25-79-year-old Danish adults. Scand J Pub Health 2013; doi 10.1177

Redaktør