Overbelægning og dødelighed på medicinske afdelinger

En forskergruppe med deltagelse fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har analyseret data fra 2,6 millioner indlæggelser på medicinske afdelinger i Danmark i perioden 1995-2012. Resultaterne viste, at patienter, der blev indlagt på en afdeling med en høj belægningspr​​ocent (>110 %), relativt set havde 9 % højere dødelighed i forbindelse med indlæggelsen sammenlignet med patienter indlagt på afdelinger med lav belægningsprocent (

​​Resultaterne giver anledning til en debat om, hvorvidt den høje belægningsprocent er en trussel mod patientsikkerheden på medicinske afdelinger, hvor 91 % af indlæggelserne er akutte. I analyserne er der taget højde for en lang række faktorer med mulig relation til dødelighed, nemlig køn, alder, indikatorer for grad af sygelighed (komorbiditets indeks), og tidpunkt for indlæggelse (måned, weekend versus hverdag, aften/nat versus dag). Det kan dog ikke udelukkes, at andre faktorer kan have påvirket resultaterne, og der er brug for flere undersøgelser af disse sammenhænge.

Resultaterne blev​​ offentliggjort i tidsskriftet Health Affairs i juli 2014.


Kontaktpersoner: Speciallæge Flemming Madsen, mail flem-mad@dadlnet.dk

Redaktør