Sedentary Invention Trial (SIT)

Flere undersøgelser peger på, at langvarig stillesiddende tid, især i form af tid foran TV og computer, muligvis øger risikoen for tidlig død, hjertekarsygdom og type 2-diabetes. Dette ​gælder også blandt personer, som i øvrigt lever op til anbefalingerne om fysisk aktivitet.

For at undersøge om voksne mennesker kan motiveres til at blive mindre stillesiddende i hverdagen, og ​om dette vil medføre fald i vægt, taljemål, insulin og kolesterol blev SIT-undersøgelsen gennemført ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. I undersøgelsen indgik 166 mænd og kvinder mellem 18- 69 år rekrutteret fra den igangværende  befolkningsundersøgelse ”Helbred2010”. Deltagerne fik over syv dage målt, hvor meget tid de i gennemsnit brugte på at sidde, stå og gå/bevæge sig ved hjælp af en lille måler placeret på lårets forside (”ActivPAL”). Ligeledes fik alle deltagere taget blodprøver og målt bl.a. højde, vægt og taljeomfang. Herefter blev deltagerne ved lodtrækning fordelt til enten interventionsgruppe eller kontrolgruppe. Interventionsgruppen modtog 4 individuelle motivationssamtaler med råd, vejledning og skriftligt materiale indeholdende ideer til begrænsning af stillesiddende tid i hverdagen. Interventionen indeholdt ingen råd om motion og fysisk aktivitet. Kontrolgruppen blev bedt om at leve som vanligt.

Ved undersøgelsens start sad den samlede gruppe af deltagerne i gennemsnit ned 9½ time/dag, stod op ca. 4 timer/dag og bevægede sig i ca. 1 ¾ time/dag. Ved interventionens slutning, 6 måneder efter, var den gennemsnitlige stillesiddende tid faldet med ca. 20 minutter/dag hos interventionsgruppen, mens den var uændret i kontrolgruppen. Forskellen mellem grupperne var dog ikke statistisk signifikant. Derimod sås ​​et lille fald i taljeomfang på 1,5 cm og et lille fald i fasteinsulin og insulinresistens i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Disse forskelle var statistisk signifikante.

Resultaterne fra ​SIT-undersøgelsen bidrager med viden om nye muligheder for at forebygge fysisk inaktivitet og stillesiddende adfærd i hverdagen. Undersøgelsen giver dermed anledning til at overveje, om de gældende anbefalinger om fysisk aktivitet med fordel kan supple​res med en anbefaling om at begrænse stillesiddende adfærd.


Kontaktperson: Seniorforsker Mette Aadahl, mette.aadahl@regionh.dk

Aadahl M, Linneb​erg A, Møller TC, Rosenørn S, Dunstan DW, Witte DR, Jørgensen T. Motivational Counseling to Reduce Sitting Time – A Community-based Randomized Controlled Trial in Adults. Am J Prev Med 2014. E-pub ahead of print. Doi: 10.1016/j.amepre.2014.06.020

Redaktør