Sektion for Statistik og Data

Sektion for Statistik og Data rummer en stor del af forskningscenterets ekspertise inden for data management og statistik. Vi er ikke fast knyttet til et enkelt projekt, men arbejder i kortere eller længere tid på projekter, der har behov for ekspertbistand, samtidig med at vi internt i sektionen deler viden og metoder. Vi passer desuden forskningscenterets datasamling.

Vores kompetencer er særligt gode inden for datasikkerhed, datakvalitet, sundhedsregistre, SAS-programmering samt statistiske analyser inden for forskningscentrets område. Desuden har vi egen udvikling i C# af bl.a. booking- og registreringssystemer til vores befolkningsundersøgelser.

 Data

  • ​Data ind og ud af forskningscenterets datasamling.
  • Kvalitetssikring og dokumentation.
  • Rådgivning af forskere mht. datas indhold og kvalitet.
  • Intern godkendelse af anmeldelser til Datatilsynet.

 Programmering

  • ​SAS-programmering ifm. fx aggregering af registerdata og anden tilrettelæggelse til statistisk analyse.
  • C#-programmering af interaktive applikationer med data på SQL Server.
  • Opsætning af webspørgeskemaer.

 Statistisk analyse

  • ​Opsætning og udførelse af analyser i dialog med forskere, formidling (også grafisk) og fortolkning af resultaterne. De mest anvendte modeller er liniære, logistiske, poissonog Coxregressioner, evt. med surveyvægte eller tilfældige effekter.
  • Vejledning af forskere.