Projekt KOM (sundheds - og omsorgsydelser for borgere i kommunerne i Region Hovedstaden)

​Projektet er et samarbejdsprojekt med en række kommuner i Region Hovedstaden. Projektets formål er at belyse de ekstra kommunale sundheds- og omsorgsydelser, som knytter sig til gruppen af borgere med kronisk sygdom sammenlignet med borgere uden kronisk sygdom i kommunerne i Region Hovedstaden.

Sundhedsprofilerne har bidraget til at afdække de regionale omkostninger til borgere med kronisk sygdom. I dette projekt ønsker vi at belyse de kommunale omkostninger til borgere med kronisk sygdom. Omkostninger der i høj grad er ukendte på nuværende tidspunkt, da der ikke som på regionalt niveau findes centrale register, hvor disse oplysninger registreres. Vi har tidligere i samarbejde med Københavns Kommune gennemført et projekt, hvor vi opgjorde omkostningerne ved indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom på en række poster. I dette projekt er det planen, at få data på tværs af regionens kommuner.

Projektet er udviklet i samarbejde med København, Hillerød og Gladsaxe Kommuner. Derudover har Helsingør og Rudersdal Kommuner fungeret som pilotkommuner, og afprøvet den model, der er udviklet i de tre øvrige kommuner i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

På nuværende tidspunkt er vi ved at inkludere øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Vi håber på en stor tilslutning til projektet, da projektets gennemslagskraft vil være større des flere kommuner der deltager.

Som kommune giver projektet en unik mulighed for at få indsigt i meromkostningerne i kommunen ift. borgere med kronisk sygdom.

For mere information om projektet, kontakt seniorforsker Ann Nielsen, telefon 38 63 32 17 eller på e-mail​

Redaktør