RESPEKT

Rygere hjælper rygere til at blive røgfri

Forskningsprojektet foregik som samarbejde mellem Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Rygestopkonsulenterne og Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet fik bevilliget ca. 2 millioner kroner af Trygfonden.


Formålet var at udvikle et nyt rygestoptilbud, der var skræddersyet til, og bedst muligt ville hjælpe dem, der ellers vil bære den tungeste sygdomsbyrde

Forskningsprojektet understøttede den rygepolitik og de rygestoptiltag, der allerede findes på hospitalerne.           

 

Lodtrækningsforsøg

Gentofte, Glostrup, BBH/Frederiksberg og Nordsjællands Hospital var interventionshospitaler, og rygende ansatte fik tilbudt rygestopstøtte.

Rigshospitalet, Hvidovre, Amager og Herlev Hospital var udtrukket til at være kontrolhospitaler, og rygende ansatte fik derfor ikke tilbuddet.

 

Hvem fik tilbudt rygestopstøtte?

Tilbuddet blev i 2015 givet til kortuddannet personale (portører, sosu-assistenter, lægesekretærer, teknisk personale, service-assistenter, rengøringspersonale og køkkenpersonale) på hospitalerne i RegionH. Projektet havde rygende ankerpersoner tilknyttet fra disse faggrupper. De var med til at beslutte, hvilke rygestoptilbud der skulle gives, opmuntre kolleger til rygestop og støtte dem i røgfrihed. De hjalp også med at rekruttere kolleger til rygestophold.

 

Projektet havde følgende faser:

 

Fokusgruppe interviews viste, at målgruppen:

 • Tilkendegav fra start, at de ikke ønskede at holde op med at ryge, men i.l.a. interviews efterlyste de gode rygestoptilbud -"Hvis der kom én til mig og sagde, vi har en helt personlig rådgiver, som kan hjælpe dig, det vil jeg sige ja-tak til med det samme"
 • Følte sig udsat for heksejagt
 • Oplevede mangel på respekt overfor rygere fra ledelse og kolleger
 • Havde dårlige erfaringer med tidligere rygestoptilbud på hospitalet

 

 Målgruppen havde bl.a. følgende ønsker:

 • Primært: anerkendelse og stor opbakning under rygestop
 • Individuelt forløb tilpasset den enkelte
 • Tætte kursusgange i den indledende periode
 • Rygestopinstruktør der forstår mig
 • Små hold eller individuelt
 • Gratis rygestopprodukter (og ikke bare nikotintyggegummi)
 • Rygestopkursus skal foregå i arbejdstiden

 

Stop sammen med os_RESPEKT.jpg   Skræddersyede rygestophold efter  målgruppens    
   ønsker. Hvad var nyt?

         • Aktiv rekruttering til rygestophold gennem "ankerpersoner" i målgruppen
         • Ankerpersoner stod frem med foto og navn og opfordrede deres kolleger til rygestop (se billeder)
         • Rygestopkursus i små grupper (4-5 personer, 5 mødegange) i arbejdstiden
         • Hyppig telefonkontakt undervejs og efter afslutning af kurset for fastholdelse af - røgfrihed
         • Alle rygestopkonsulenterne er ex-rygere
         • Nyudviklet rygestopmateriale – mange billeder, fleksible temaer
         • Gratis rygestopmedicin skræddersyet til den enkeltes behov
         • Mere humor og mindre tale om risiko og sygdom

 
 


Resultater af rygestophold

Over 100 rygere meldte sig til. Otte ud af ti rygere var røgfri ved kursets afslutning, og over 40% var røgfri efter et halvt år. Dette er ca. en tredjedel højere rygestoprate, end hvad man opnår nationalt for kortuddannede rygere (ifølge afrapportering til Rygestopbasen).  Tilfredsheden med rygestopkurset var tårnhøjt, og otte ud af ti mente, at de ikke var blevet røgfri, uden den støtte de havde fået på rygestopholdet.

 

   Resultater af lodtrækningsundersøgelsen

   Projektet kunne ikke gennemføres som planlagt, da    
   Regionen ikke ville udlevere kontaktoplysninger om
   ansatte i målgruppen. Projektet blev derfor
   gennemført ved, at alle 199 afdelinger fik tilsendt 
   store bunker af breve med spørgeskemaer, der af
   afdelingslederen skulle udleveres til ansatte i   
   målgruppen. Store bunker af breve blev returneret,  
   og mange rygere oplyste, at de aldrig havde  
   modtaget brev. Svarprocenterne var mellem 17% og 
   39% på interventions- og kontrolhospitalerne.
   Der var ikke signifikant forskel på rygestatus i
   interventionshospitalerne og kontrol-hospitalerne
   ved start eller efter 1 år. Vi kan dog intet sikkert
   udlede af disse resultater, da de er forbundet med
   ekstrem stor usikkerhed.

 

 

Kontaktperson: Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk, tlf. 38633251

 

Artikler: Links følger

Redaktør