Sundere supermarkeder

Formålet med projektet er at undersøge potentialer og barrierer i supermarkedet som sundhedsfremmende interventionsarena.

​​

Dette sker gennem udvikling, implementering og evaluering af interventioner i seks supermarkeder på Bornholm, herunder blandt andet space management-tiltag og sundhedspædagogiske aktiviteter.

Interventionerne har til formål af fremme salg og forbrug af sunde fødevarer og udvikles og implementeres i tæt samarbejde med lokale butikschefer og medarbejdere. Interventionsudvikling og -udvælgelse sker på baggrund af undersøgelser af behov hos lokale børnefamilier. Effekten af interventionerne evalueres ved hjælp af salgstal fra de deltagende supermarkeder og med Odsherred som referenceområde.

Projektet er en del af interventionsprojektet Sundhed og Lokalsamfund (SoL). Du kan læse mere om SoL på www.sol.aau.dk


Kontaktperson: Lise Lawaetz Winkler​, telefon 38 63 32 75 eller E-mail​

Redaktør