Sundhedsprofil 2008

Næsten 70.000 spørgeskemaer blev i 2006-2007 sendt ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner. Derefter fulgte arbejdet med at analysere data fra de mange besvarelser og samle resultaterne i rapporten, der udgør Sundhedsprofilen 2008. 

S​undhedsprofilen 2008 kan downloades nedenfor eller bestilles hos Gitte Aaslet på 38 63 32 59 eller på e-mail Gitte Aaslet​. Rapporten er gratis.​

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås hos videnskabelig medarbejder Kamille Almer på telefon 38 63 40 58 eller email Kamille Almer Bernsdorf

Udgivelser

 
Denne første sundhedsprofil for Region Hovedstaden dækker samtlige 29 kommuner i regionen og bidrager med detaljeret viden om de voksne borgeres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. 

 
Formålet med sundhedsprofilen er at give kommuner og region et planlægningsredskab inden for forebyggelsesområdet. Sundhedsprofilen beskriver demografi og sociale forhold, levevilkår, sundhedsadfærd, generelt helbred, biologiske mål og kroniske sygdomme. Et gennemgående træk i sundhedsprofilen er fokus på den sociale ulighed i sundhed både på individniveau, men også på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. 

Sundhedsprofil 2008

Datagrundlag

De forskellige temaer i sundhedsprofilen er belyst med udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2008" samt data fra centrale registre. ​ 

Spørgeskemadata

 

I 2006-2007 blev der udsendt spørgeskemaer til 69.800 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 52,3 % (N=36.472) at returnere et udfyldt skema.

I Region Hovedstaden er spørgeskemaerne udsendt af to omgange. Til Gladsaxe, Herlev, Høje Taastrup, Hørsholm og Vallensbæk kommuner blev der udsendt 9.200 skemaer i løbet af sommeren og efteråret 2006. Til de øvrige kommuner i regionen blev der i september 2007 udsendt 60.600 skemaer. Spørgeskemaerne er i 2007 udsendt til borgere, der var bosiddende i Region Hovedstaden den 1. august 2007.

Der blev udsendt omkring 1.800 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. Til Frederiksberg Kommune blev der sendt 3.000 skemaer. Det var kun muligt at besvare spørgeskemaet i papirform. Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 25-79 år. I rapportens analyser baseret på en kombination af oplysninger fra spørgeskema og registre, er analyserne foretaget på baggrund af de borgere, som har besvaret spørgeskemaet. I disse analyser er der benyttet statistisk vægtning af data i forhold til manglende besvarelse (non-response).

Download spørgeskemaet for borgere på 25-79 år: Hvordan har du det? 2007

Registerdata

 

Registeroplysningerne danner grundlag for beskrivelsen af køn, alder, uddannelsesniveau, etnisk baggrund og diabetes.  Registerudtrækkene er baseret på de seneste tilgængelige oplysninger.

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:

  • Befolkningsstatistikregisteret
  • Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning
  • Indkomststatistikregisteret
  • Uddannelsesregisteret
  • Landspatientregisteret (LPR)
  • Lægemiddeldatabasen
  • Det Nationale Diabetesregister
  • Det Psykiatriske Centralregister 
Redaktør