Sundhedsprofil 2013 – Kronisk sygdom, tabeller

​Sundhedsprofil 2013 – Kronisk sygdom rummer mange interessante informationer.

​Til højre har du mulighed for at se de nyeste tal på planlægnings- og hospitalsoptageområdeniveau samt kommuneniveau.

Under Forekomst af kroniske sygdomme findes data på prævalens og incidens på kommuneniveau.

Under Forbrug af sundhedsydelser findes data om forskellige somatiske og psykiatriske kontakttyper på både planlægnings- og hospitalsoptageområdeniveau samt kommuneniveau.

Under Ressourceforbrug blandt de mest omkostningstunge borgere kan du læse om borgere med kronisk sygdom, som er blandt de 1 % og 5 % mest omkostningstunge.

Under Generelt helbred findes data om borgere med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred og højt stressniveau samt med dårligt fysisk og dårligt mentalt helbred på planlægnings- og hospitalsoptageområdeniveau.

Under Sundhedsadfærd findes data om borgere med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, overvægt og forhøjet blodtryk og kolesterol.


Redaktør