Hvordan har du det? 2017

Spørgeskemaundersøgelse til Sundhedsprofil 2017​

I perioden 3. februar til 3. maj 2017 modtager ca. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden et spørgeskema. Spørgeskemaet hedder "Hvordan har du det?" og er en del af den største danske nationale spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel

Tekst i ramme 2.jpg

Fra den 3. februar til d. 3. maj 2017 spørger Region Hovedstaden sammen med de 29 kommuner ca. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere, hvordan de har det med deres trivsel, sundhed og sygdom. Det sker i spørgeskemaet "Hvordan har du det?", som borgerne modtager i deres e-boks/digitale postkasse eller får sendt hjem til sig med posten. 

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af en national undersøgelse, der skal bruges til at få opdateret viden om sundhedstilstanden i kommunerne, i regionen og i hele Danmark. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres i Region Hovedstaden. I spørgeskemaet spørges der, som i de tidligere spørgeskemaer, ind til borgernes sundhedsadfærd, generelle helbred, trivsel og sygelighed. Som noget nyt denne gang indeholder spørgeskemaet også spørgsmål om e-cigaretter og søvn. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen præsenteres i rapporten "Sundhedsprofil for region og kommuner 2017", der udkommer til marts 2018. Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står for undersøgelsen i Region Hovedstaden.


Redaktør