Sundhedsprofil

​​Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens rådgivningsforpligtelse over for kommunerne. Desuden er de gentagne sundhedsprofiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid.

Sundhedsprofilen er udgivet i 2008, 2010 og 2013. ​