Sundhedsprofil

​​Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens rådgivningsforpligtelse over for kommunerne. 

Desuden er de gentagne sundhedsprofiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid.

Sundhedsprofilen er udgivet i 2008, 2010, 2013 og 2017. ​  

Henvendelser vdr. sundhedsprofilerne kan rettes til Sundhedsprofil teamet bestående af Maja Bülow Lykke, Maj Bekker-Jeppesen og Lone Prip Buhelt kan gøres direkte på sundhedsprofil@regionh.dk
eller direkte til projektleder Cathrine Juel Lau på 21 14 03 20 eller email: cathrine.juel.lau@regionh.dk.