Unges svarprocent

I dette projekt undersøges unges holdninger til deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, såsom "Hvordan har du det?". Formålet var at undersøge hvordan svarprocenten blandt unge i alderen 20-24 år kan forbedres.

Faldende svarprocenter i spørgeskemaundersøgelser er efterhånden veldokumenteret i Danmark, såvel som udlandet. En lav svarprocent kan introducere mulige bias hvis deltagelsen er forbundet med bestemte karakteristika. Herved reduceres generaliserbarheden af undersøgelsens resultater.

 

På trods af kendskabet til unges lave svarprocenter i spørgeskemaundersøgelser, er der endnu ikke lavet undersøgelser, der undersøger hvorfor det er sådan. Dette projekt havde til formål at afdække unges holdninger til deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, og om muligt komme med anbefalinger til højnelse af svarprocenten. Dette blev undersøgt via en række individuelle interview samt fokusgruppeinterview med unge. For at få kendskab til hvem de såkaldte non-respondenter er, gennemførtes desuden en non-response analyse.

Projektet gennemførtes i foråret 2012.​

Kontaktperson: konsulent Maj Bekker-Jeppesen​, telefon 38 63 40 58 eller på e-mail E-mail​​

Redaktør