Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme- og forebyggelsesforskningen ved FCFS er karakteriseret ved at have et anvendelsesorienteret perspektiv. Sektionen fokuserer særligt på strukturel forebyggelse i kombination med andre forebyggelsesstrategier såsom individorienterede strategier og informationsstrategier. I sektionens arbejde er der blandt andet fokus på, hvordan der skabes forandring i befolkningen, således at folkesundheden øges. Desuden er der fokus på, hvordan sundhed og sygelighed monitoreres over tid, således at der opnås den højeste faglige standard.

 

Forskningen tager udgangspunkt i den regionale sundhedsprofil, centrale registerdata samt interventions- og implementeringsprojekter udført i kommunerne.​