Aflevering af urinprøver og materialer

Aflevering

Sprøjterne med jeres urinprøver opbevares i fryseren indtil afleveringsdag. 
Prøverne skal afleveres indenfor 1 uge efter sidste urinopsamling.
Prøverne afleveres på forskningscenteret - dato aftales individuelt.

Når I skal transportere prøverne skal I lægge det kolde køleelement i termoposen sammen med prøverne. 

Alle materialer som I har fået udleveret skal afleveres tilbage til forskningscenteret.
Brug materialearket til at tjekke om I har husket alle materialer.   

Adresse

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Rigshospitalet – Glostrup
Nordre Ringvej 57, Afsnit 84/85
2600 Glostrup
Indkørslen fra Nordre Ringvej ligger cirka 50 meter mod nord i forhold til indkørslen til selve Glostrup Hospital. Fortsæt ned ad alléen til sidste vej på højre hånd og følg skiltene til afsnit 84/85.


Redaktør