Sammenhængen mellem faktorer i nærmiljøet/miljøet, der fremmer cykling/gang til og fra arbejde

Formålet med projektet er at skabe mål for tilgængeligheden af offentlig transport og det bebyggede miljøs bevægelsesfremmende struktur (”moveability”) og undersøge sammenhængen mellem selv-rapporteret fysisk aktivitet til og fra arbejde med målene.

Projektet benytter GIS-baserede mål for tilgængeligheden af offentlig transport (tog, s-tog, busser og metro) og det bebyggede miljø i nærmiljøet til at undersøge sammenhængen med selv-rapporteret fysisk aktivitet ved pendling til/fra arbejde eller uddannelsesinstitution. Selv-rapporteret fysisk aktivitet ved pendling stammer fra to tværsnitsundersøgelser af indbyggere i alderen 16+, bosiddende i Region Hovedstaden. Relevante confoundere såsom ejerskab af bil og sociodemografiske variable fra centrale registre vil blive undersøgt på individuelt og kontekstuelt niveau.

Kontaktperson: sektionschef Charlotte Glümer, telefon 38 63 26 37, e-mail Charlotte Glumer​

Redaktør