Sammenhængen mellem faktorer i nærmiljøet og stillesidning i fritiden

Formålet med projektet er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem tilgængeligheden af sportsfaciliteter og rekreative områder samt muligheden for at kunne gå og cykle i vores nærmiljø, og vores stillesiddende adfærd i fritiden.

I planlægnings øjemed kan denne viden bidrage til at opnå en forståelse for hvilke strukturer, der har indvirkning på vores sundhedsadfærd i fritiden, og hvad der skal prioriteres i designs af ’sunde’ nærmiljøer.

Datagrundlaget for projektet er både geografiske data om tilgængelighed indsamlet vha. GIS samt individdata om borgernes sundhedsadfærd og socioøkonomisk status. Det er projektets sigte at afprøve forskellige metodiske tilgange i analysen af problemstillingen, herunder at benytte geospatial statistik og multilevel tilgang, når vi identificerer og søger at forklare geografiske variationer og sammenhænge mellem kontekst og sundhedsadfærd.

Kontaktperson: sektionschef Charlotte Glümer, telefon 38 63 26 37, e-mail Charlotte Glümer​ 

Redaktør