​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt

Sekretariatet

Den daglige drift af Forebyggelseslaboratoriet foregår via et sekretariat, der er placeret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.​

​​Adressen er:

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Frederiksberg Hospital
Hovedvejen, bygning 14, indgang 5
Nordre Fasanvej 57 
2000 Frederiksberg​

​​

Find vej til Forebyggelseslaboratoriet her.

​​

Forebyggelseslaboratoriets sekretariatet består af:​


Sekretariatsleder og professor i sundhedsfremme og forebyggelse

Ulla har særlig viden om strukturelle forebyggelsesstrategier, kost, partnerskaber, design og evaluering af interventions studier, samfundsbaserede multikomponente interventioner og systemorienterede tilgange.

ulla.toft@regionh.dkAnders Blædel Gottlieb Hansen

Projektleder og ph.d. indenfor folkesundhed og interventionsforskning

Anders har indgående viden og erfaring med udvikling, implementering og evaluering af komplekse interventioner, forskningsdesign, rammer for samskabelse, systemorienterede tilgange og partnerskabsmodeller.

anders.blaedel.gottlieb.hansen@regionh.dk  - Telefon: 3816 3116.​Sanja Golubovic

Barsel. Videnskabelig medarbejder og kandidat i human ernæring

Sanja er særlig kompetent indenfor kommunikation, strukturelle forebyggelsesstrategier, litteratursøgninger, overvægt, kost, diabetes, social ulighed, fundraising​ samt tværsektorielt samarbejde.

sanja.golubovic@regionh.dkHeidi Klakk Egebæk

Forsker ved Forebyggelseslaboratoriet, lektor ved institut for idræt, SDU

Heidi har ekspertise i udvikling og gennemførelse af interventions- og kohortestudier omkring børn og unges sundhed - primært fysisk aktivitet, motorik og skærmtid. Derudover er hun optaget af forebyggelse af overvægt, mental sundhed og sektorfri forebyggelse af multisygdom.

heidi.klakk.egebaek@regionh.dkSigne Damsbo Birch

Barsel. Videnskabelig medarbejder og kandida​t i klinisk ernæring

Signe er skarp på hjemmesideopdatering, grafisk fremstilling, mødeplanlægning og korrektur.

signe.damsbo.birch@regionh.dk
Ida Foxvig

Videnskabelig medarbejder og kandidat i medievidenskab

Ida har indgående viden og erfaring med tværgående samarbejder, partnerskabsdannelse, udvikling og facilitering af samskabelsesprocesser samt koordinering og planlægning af større arrangementer.

ida.foxvig@regionh.dkTine Buch-Andersen

Barselsvikar. Postdoc og ph.d. i ernæring og folkesundhed

Tine har særlig viden om interventionsforskning i relation til sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn, herunder metoder til måling af kostindtag, antropometriske målinger og spørgeskemaudvikling.

tine.buch-andersen@regionh.dkMette Aadahl

Professor i fysioterapi i rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme

Mette har særlig viden om strategier til fremme af fysisk aktivitet og begrænsning af stillesiddende adfærd, udvikling af spørgeskemaer og objektiv måling af fysisk aktivitet samt udvikling, afprøvning og evaluering af interventioner.

mette.aadahl@regionh.dk


​​​

Professor i tobaksforebyggelse

Charlotta er nationalt og internationalt anerkendt for sin forskning på tobaksområdet. Derudover har hun bred viden om forebyggelse og har en indgående viden om interventionsforskning på populationsniveau.

charlotta.pisinger@regionh.dkCharlotte Demant Klinker

Seniorforsker og teamleder i Sundhedsfremmeenheden, Steno Diabetes Center Copenhagen

Charlotte har ekspertise indenfor design og evaluering af interventionsforskning, børn, unge og fysisk aktivitet, social netværks analyse samt partnerskaber mellem organisationer, professionelle og borgere.

charlotte.demant.klinker@regionh.dkRedaktør