Inspirations- og Netværksmøde 19. november 2018

​19. november 2018 blev der afholdt Inspirations- og Netværksmøde i Forebyggelseslaboratoriet

Formålet med netværksmødet var at inspirere til fremtidige tværsektorielle forebyggelsessamarbejder samt diskutere og videreudvikle en række konkrete, tværfaglige partnerskabsprojekter med henblik på gensidig inspiration og sparring samt etablering af potentielle partnerskaber. Mødet bygger videre på de input, der kom fra en række aktører på det stiftende partnerskabsmøde, som blev afholdt den 23. maj 2018. Læs mere om partnerskabsmødet her. 

På mødet præsenterede Jón Sigfússon, leder af The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), ’Den islandske model’, som er en bemærkelsesværdig forebyggelsessucces, der markant har reduceret tobaks-, alkohol- og hashforbrug samt øget trivslen blandt unge på Island. Derudover bød dagen på et oplæg om tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet.

Foto fra Inspirations- og Netværksmødet

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen på tlf. 38 16 31 16 eller sektionschef UllaToft på tlf. 29 99 78 77.

Redaktør