Webinar om systemorienterede tilgange i forebyggelse med fokus på evaluering den 25. marts 2021

​​Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU holdt webinar om system-orienterede indsatser i forebyggelse med fokus på evaluering. 

På programmet var Vanessa Er og Elizabeth McGill, der begge er forskere fra London School of Hygiejne and Tropical Medicine samt Rasmus Baagland fra Sundhedsstyrelsen og Karen Eriksen fra Kommunernes Landsforening.

Webinaret blev optaget og kan ses her. Desværre er de første par minutter af webinaret ikke med i optagelsen.

Redaktør