Inspirations- og Netværksmøde 25. oktober 2021

​Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium inviterer til Inspirations- og Netværksmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center

​Temaet for Inspirations- og Netværksmødet er forankring og skalering af projekter, dvs. hvordan vi sikrer, at de gode resultater fra forskningsprojekter ikke smuldrer, når projektperioden udløber, men rent faktisk bliver implementeret, udbredt og forankret til gavn for folkesundheden.

Det foregår den 25. oktober 2021 kl. 9.30-16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center. I videooptagelsen nedenfor fortæller projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen om Inspirations- og Netværksmødet. Målgruppen er alle med interesse for sundhedsfremme og forebyggelse (praktikere og forskere fra fx fonde, interesseorganisationer, civilsamfundsaktører, privat sektor og erhvervsliv, regioner, kommuner m.fl.).

Pitch din projektidé

På mødet vil der være mulighed for at pitche din idé til et projekt, som panelet vil drøfte med fokus på skalering og forankring. Kriterier for at pitche et projekt: 

  • Projektet skal tage udgangspunkt i konkrete udfordringer i praksis
  • Projektet skal involvere flere partnere på tværs af sektorer (eller have mulighed for det)
  • Projektet må gerne have tænkt forankring ind fra starten.

Send din idé til et projekt til ahan00667@regionh.dk senest 25. september 2021. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen på telefon: 38163116.

Tilmelding

Tilmelding til Inspirations- og Netværksdagen skal ske pr. mail til signe.damsbo.birch@regionh.dk senest fredag den 15. oktober (deltagelse er gratis). Der er begrænset antal pladser og tildelingen sker efter først -til-mølle-princippet.

Program

09.30 – 10:00: Check ind og morgenmad
10:00 – 10:15: Velkomst v. Ulla Toft, professor i sundhedsfremme og forebyggelse, sekretariatsleder i Forebyggelseslaboratoriet
10:15 – 10:45: Oplæg v. Harriet Koorts, seniorforsker ved Deakin University, Australien
The scale-up discourse: Systems approaches to scale-up for population health improvement
10:45 – 11:00: Spørgsmål og diskussion
11:00 – 11.30 Pause
11:30 – 12:00: Oplæg v. Heather McKay, professor University of British Columbia, Canada
Implementation and scale-up of two health promoting physical activity interventions
12:00 – 12:15: Spørgsmål og diskussion
12:15 – 13:00: Frokost
13:00 – 13:30: Oplæg v. Marianne Guldbrandsen, skaleringschef i Rockwoolfonden
Principbaseret forankring og skalering
13:30 – 14:00: Spørgsmål og diskussion
14:00 – 14:45: Projektpitches
14:45 – 15:00: Pause
15:00 – 15:45: Paneldrøftelse om forankring og forankringspotentiale i de præsenterede projekter
15:45 – 16:00: Tak for i dag

Redaktør