​​

Charlotta Pisinger; Der er fortsat et uudnyttet potentiale for rygestopaktiviteter på hospitalerne

Kan VBA-metoden anvendes som et effektivt redskab til tobaksforebyggelse og hvad er muligheder og barrierer for implementering? Det har Forebyggelseslaboratoriet undersøgt og resultaterne blev præsenteret den 9. maj, hvor over 60 deltagere fra bl.a. kommuner, hospitaler, NGO’er og forskningsinstitutioner deltog.  

Vent...


"Ryger du? og "Vidste du, at der er fem gange større mulighed for at blive røgfri ved hjælp af rådgivning og rygestopmedicin?". Det er to af de spørgsmål, som patienter i Region Hovedstaden er blevet spurgt om som del af indsatsen, hvor hospitalerne har indført Very Brief Advice metoden (VBA) som henvisningsmetode til kommunale rygestoptilbud.

VBA er en ikke-konfronterende henvisningsmetode, som er udviklet til travle medarbejdere, der via jobbet møder borgere, som ryger. Via tre korte spørgsmål afklares det, om borgeren vil henvises til en rygestoprådgiver.

Danske Regioner har tilbage i 2019 besluttet, at alle landets hospitaler systematisk skal spørge relevante patienter, om de ønsker at blive henvist til rygestop i kommunen vha. VBA-metoden.

Vi ved, at VBA-metoden medfører flere henvisninger til kommunale rygestopforløb, men der har hidtil manglet viden om, hvordan implementeringen på hospitalerne lykkes, hvordan hospitalspersonalet oplever brugen af VBA, hvorvidt kommunerne får kontakt til de borgere, der henvises og om borgerne accepterer at få støtte til rygestop. Denne viden er nu indsamlet og resultaterne blev præsenteret på et møde den 9. maj. 


På mødet præsenterede seniorforsker Lotus Bast fra Syddansk Universitet den eksisterende viden om effekten af VBA:

"Det vi finder er, at overordnede rygesamtaler har effekt. Vi har dog ikke noget super opdateret viden på netop denne specifikke VBA."

Derefter præsenterede forebyggelseskonsulent i Region Hovedstaden, Matilde Powers, erfaringerne om implementeringen af VBA i Region Hovedstaden efterfulgt af professor i tobaksforebyggelse, Charlotta Pisinger og videnskabelig medarbejder Sofie Kirstine Bergman Rasmussen, som præsenterede resultaterne fra rapporten. 

"Det har været svært at implementere VBA på hospitalerne. Selvom vi har set en fordobling i antal henvisninger efter at VBA er blevet indført, er der fortsat et kæmpestort uudnyttet potentiale for rygestopaktiviteter på hospitalerne. Kommunerne får fat på næsten alle henviste borgere og de fleste af disse takker ja til rygestopstøtte" understregede Charlotta Pisinger.  

De kommunale erfaringer fra hhv. Københavns og Frederiksberg kommuner blev præsenteret af Christine Kousholt, afdelingsleder ved Afdelingen for Strategisk Folkesundhed, samt Sophie Reitzel-Nielsen, rygestopkoordinator i Frederiksberg Kommune. ​​

Læs resultaterne i rapporten 'Evaluering af implementeringen af VBA i Region Hovedstaden'​

Læs den korte vidensopsamling om 'Evaluering af implementeringen af VBA i Region Hovedstaden'


Interesserede kan få tilsendt præsentationer fra mødet ved at sende en mail til sofie.kirstine.bergman.rasmussen@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor