​​​​

Nyt partnerskabsprojekt skal bygge bro mellem psykiatri og civilsamfund

​Et nyt tværsektorielt partnerskabsprojekt skal bygge bro mellem psykiatri, kommuner og civilsamfund med henblik på at støtte psykisk sårbare unge efter endt psykiatrisk behandling. 


Vent...

Flere og flere unge kæmper med psykiske udfordringer, som gør overgangen til et selvstændigt voksenliv svært.

Unge med psykotiske symptomer får i dag et tværfagligt behandlingstilbud i regionen, OPUS Young, i op til to år. Men efter behandlingsforløbet efterlades de unge alene. Der mangler et tilbud, som kan gribe dem og skabe de bedste forudsætninger for at komme godt videre ind i voksenlivet.

En ny indsats ”UNIK Recovery Young - når civilsamfundet bygger bro”, et brobyggende civilt efterværn til unge under 18 år i psykiatrien, har netop til formål at sikre, at disse sårbare unge ikke står alene efter endt psykiatrisk forløb. I stedet bliver de en del af et trygt fællesskab med andre unge, og er tæt på fagprofessionelle, som kan hjælpe dem, hvis ungdomslivet ramler. Håbet er, at dette kan være med til at forebygge mistrivsel og ensomhed og hjælpe de unge til at skabe et stabilt fodfæste i overgangen til voksenlivet.

Indsatsen skal bygge bro mellem den regionale behandling, kommune og civilsamfundet, og tilrettelægges som et tæt samskabende partnerskab i en arbejdsgruppe med medarbejdere fra OPUS Young, kommuner, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium (Forebyggelseslaboratoriet)Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Børn og Unges Trivsel - Indsats UNIKBørn og Unges Trivsel - Indsats UNIK, Implement samt unge i målgruppen.​

Indsatsen er forankret i Børn og Unges Trivsel - Indsats UNIKBørn og Unges Trivsel - Indsats UNIK, som siden 2012 har arbejdet med sårbare børn og unge, og i samarbejde med tidligere anbragte unge har udviklet Indsats UNIK, som har veldokumenteret effekt. Derfor ønskes det at afprøve UNIK til en ny målgruppe.​

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium vil stå for en systematisk samskabelsesproces med alle involverede interessenter og brugere, så indsatsen tager den form og det udtryk som netop disse unge har brug for, og som de udførende organisationer har kapacitet og kompetencer til.


Projektet er støttet af VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN.  


Foto af to kvinder

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor