Strukturelle tiltag er effektive til at fremme sundere spisevaner i befolkningen

Vent...

​Forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Forebyggelseslaboratoriet har gennemgået den nyeste videnskabelige litteratur ift. effekten af politiske indsatser, der har til formål at fremme befolkningens spisevaner. 

Det er velkendt, at usunde spisevaner er væsentlige risikofaktorer for udvikling af livsstilbetingede sygdomme, tab af raske leveår og for tidlig død. Der er i dag betydelig evidens for, at folkesundheden vil styrkes betragteligt, hvis politiske og lovgivningsmæssige indsatser gjorde det lettere for befolkningen at indtage færre salt-, fedt-, og sukkerholdige fødevarer eller drikke. Sagt med andre ord, så er der god dokumentation for, at strukturel forebyggelse kan være en effektiv strategi til at fremme sundere rammer for befolkningen som helhed.

Men hvilke strukturelle forebyggelsesindsatser har i den internationale litteratur dokumenteret effekt på forbrug af usunde fødevarer, og hvilke indsatstyper har det mest solide dokumentationsniveau? Det var spørgsmålet, som forskerne fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriet ønskede at besvare. De gennemgik den nyeste evidens på området gennem en litteratursøgning af systematiske reviews.

Konklusionen er, at der er solid dokumentation for fem politiske tiltag: 

  1. Regulering af pris (skat på usunde fødevarer/subsidier på sunde fødevarer)
  2. Reduktion i portionsstørrelser, især de energitætte føde- og drikkevarer
  3. Tilgængeligheden af sunde/usunde føde- og drikkevarer
  4. Reformulering af føde- og drikkevarer
  5. Indsatser i skoler, der fokuserer på tilgængeligheden af sund mad.

Den videnskabelige artikel kan læses her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor