Debatten i samskabelsesarenaens telt

Forebyggelseslaboratoriet ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse var medarrangører af debatten i Samskabelsesarenaens telt fredag den 14. juni på Folkemødet 2019. Debatten havde følgende overskrift: Partnerskaber om sundhed – hvordan lykkes vi?

Forebyggelseslaboratoriet blev præsenteret af Karin Friis Bach fra regionsrådet i Region Hovedstaden, og der blev taget afsæt i principperne for Forebyggelseslaboratoriet, der understøtter samskabelse på tværs af sundhedsvæsenet, den private sektor og civilsamfundet. Det regionale projekt Broen til Bedre Sundhed på Lolland-Falster blev præsenteret med udgangspunkt i det nuværende samarbejde mellem Forebyggelseslaboratoriet og Broen til Bedre Sundheds projekt Familie & Alkohol, omhandlende familieorienteret alkoholbehandling.

De nationale perspektiver på udfordringer og potentialer ved brede, tværsektorielle partnerskaber blev debatteret af en række centrale aktører. I denne paneldebat deltog borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune, borgmester Jacob Bjerregaard fra Fredericia Kommune, Signe D. Frese, CSR-direktør i COOP, Morten Schou Andersen, kundedirektør hos De Forenede Dampvaskerier, Peter Konow, direktør hos Alkohol & Samfund og Preben Cramon, sundhedsfaglig chef i Region Sjælland.

Paneldebatten blev suppleret af en inddragende workshop med publikum som deltagere, hvor der bl.a. blev stillet skarpt på kendetegnene ved henholdsvis et vellykket og et mislykket tværsektorielt partnerskab; de udfordringer, der kan opstå i indgåelsen af et bredt partnerskab samt deltagernes erfaringer med at overkomme disse, og endelig hvorvidt nogle aktører har tendens til at blive overset og bør involveres mere i de tværsektorielle partnerskaber, herunder civilsamfundet.

Det samlede event blev rundet af med en paneldiskussion af, hvilke områder der bør sættes fokus på i udviklingen af fremtidens partnerskabspraksis samt hvordan paneldeltagerne kan understøtte denne udvikling. Til sidst blev panelet spurgt, om de var indstillede på at indgå i nye partnerskaber med nye offentlige, private og civile aktører for at fremme borgernes sundhed, hvilket der var bred opbakning til; bl.a. opstod et konkret, nyt samarbejde imellem Alkohol & Samfund og De Forenede Dampvaskerier med henblik på at løfte indsatsen i forhold til alkoholforbrug blandt medarbejderne på DFDs store arbejdspladser på Lolland-Falster.


Redaktør