Baggrund

Der er behov for en slagkraftig forebyggelsesindsats, hvis vi også i fremtiden skal håndtere et stigende behov for behandling uden at gå på kompromis med kernevelfærden i samfundet generelt. Det kræver, at vi i fællesskab formår at udvikle, koordinere og implementere de indsatser, der effektivt fremmer sundheden for alle.

Vi er i dag langt med forebyggelsen. Kommunerne har gennem flere år udviklet indsatsen og forskellige typer af samarbejder og har en bred erfaring at trække på. Kommuner og regioner har også megen fælles gods at trække på fra sundhedsaftaler, storrygerpulje og meget mere. Og endnu flere parter har gennem årene udviklet forebyggelsen i Danmark, eller står klar til at bidrage ind i en fælles opgave. Kort sagt: Vi har en enorm vidensbank af erfaringer at trække på.

Laboratoriet skal skabe ny viden

Langt hen ad vejen ved vi, hvad der virker. Alligevel mangler vi et samlet forum, hvor alle, der har en aktie i folkesundheden, kan udvikle og indgå partnerskaber, og hvor effekten af alle indsatser dokumenteres. Forebyggelseslaboratoriet skal skabe ny viden. Det skal bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt.

I Forebyggelseslaboratoriet får den enkelte partner en unik mulighed for at udvikle og indgå nye partnerskaber og samtidig blive understøttet af et forskningsbaseret sekretariat, som er en del af Forebyggelseslaboratoriets organisering. Sekretariatet vil blandt andet medvirke til at dokumentere effekten af indsatser i laboratoriet, bringe relevante partnere sammen og skabe de rette rammer for udvikling af nye indsatser på tværs af sektorer, velfærdsområder og organisationer.

Regionerne har jf. sundhedsloven (§ 119) både en generel forskningsforpligtelse og en rådgivningsforpligtelse specifikt i forhold til forebyggelse. Den kompetence vil regionerne styrke til gavn for en fælles forebyggelsesindsats. En central byggesten for at indfri ambitionerne er det nye sektorfrie Forebyggelseslaboratorium.

Rådgivningsforpligtigelsen er både i forhold til den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Som udgangspunkt vil Laboratoriet dog ikke skelne skarpt imellem de to typer af forebyggelse, idet en grundtanke i Laboratoriet er at den enkeltes hverdagsliv skal betragtes i en større sammenhæng med fokus på de faktorer, der påvirker vores sundhed og muligheden for at træffe sunde valg. I takt med at stadigt flere lever med kronisk sygdom, synes det mindre aktuelt at skelne mellem borgere og patienter. Uanset om vi i øjeblikket er patient eller ej, er vi alle eksponeret for information om sundhed, vi er alle underlagt de strukturelle rammer, og vi er alle forbrugere af det miljø og den infrastruktur, der er til rådighed.

Redaktør