Forskergruppen

​Forskergruppen består af en række seniorforskere og eksperter fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse samt Steno Diabetes Center Copenhagen, som månedligt mødes med det øvrige sekretariat for at supportere den daglige ledelse og kvalificere arbejdet med de konkrete projekter i Forebyggelseslaboratoriet.

Følgende personer er en del af forskergruppen:

Charlotta Holm Pisinger, seniorforsker med særlig viden om tobaksforebyggelse (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Charlotte Demant Klinker, teamleder og forsker med særlig viden om Interventionsforskning i "real-life-settings, fx i udsatte boligområder eller på erhvervsskoler (Steno Diabetes Center Copenhagen).

Hanne Birke, postdoc med særlig viden indenfor epidemiologiske forskningsmetoder og tværsektoriel organisering og afprøvning af rehabiliteringstiltag til kronisk syge borgere. Daglig leder af HeRTA projektet (Hjerterehabilitering til alle) (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Ida Foxvig, videnskabelig medarbejder med særlig viden om interventioner med børn og familier (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Mette Aadahl, seniorforsker med særlig viden om fysisk aktivitet (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Paul Bloch, teamleder og seniorforsker med særlig viden om sundhedsfremme og partnerskaber (Steno Diabetes Center Copenhagen).

Signe Damsbo Birch, videnskabelig medarbejder og projektmedarbejder i forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Signe Thorup, analytiker med særlig ekspertise i datahåndtering og statistiske analyser (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Ulla Toft, klinisk professor i Sundhedsfremme og Forebyggelse og chef for Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Herudover kan der ved behov trækkes på statistiker og datamanager ansat på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. 

Redaktør