Projektgruppen

Følgende personer er en del af projektgruppen:

Mette Aadahl, seniorforsker med særlig viden om fysisk aktivitet (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Charlotta Holm Pisinger, seniorforsker med særlig viden om tobaksforebyggelse (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse).

Charlotte Demant Klinker, teamleder og forsker med særlig viden om Interventionsforskning i "real-life-settings, fx i udsatte boligområder eller på erhvervsskoler (Steno Diabetes Center Copenhagen).

Hanne Birke, postdoc med særlig viden indenfor epidemiologiske forskningsmetoder og tværsektoriel organisering og afprøvning af rehabiliteringstiltag til kronisk syge borgere. Daglig leder af HeRTA projektet (Hjerterehabilitering til alle).

Ida Foxvig er videnskabelig medarbejder med særlig viden om gennemførsel af interventioner med børn og familier.

Paul Bloch, forskningsleder med særlig viden om sundhedsfremme og partnerskaber (Steno Diabetes Center Copenhagen).

Signe Damsbo Birch er videnskabelig medarbejder og har en kandidat i klinisk ernæring fra Københavns Universitet. Signe er projektkoordinator på forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag.

Signe Thorup, analytiker med særlig ekspertise i datahåndtering og statistiske analyser.

Ulla Toft er chef for Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun har en kandidat i Human Ernæring og en ph.d. i Folkesundhed fra Københavns Universitet.

Herudover kan der ved behov trækkes på statistiker og datamanager ansat på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

 

Redaktør