Beskrivelse af styregruppe

Styregruppens opgave og ansvarsområder
Styregruppens opgaver er at sikre den strategiske, økonomiske og politiske opbakning til Forebyggelseslaboratoriet.

Styregruppens sammensætning

Styregruppen består af:

  • en repræsentant fra Forebyggelseslaboratoriet
  • en repræsentant fra hver af de fem regioner
  • en repræsentant fra Danske Regioner.
  • en repræsentant fra KL
  • en repræsentant fra Sund By Netværket
  • en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
  • en repræsentant fra PLO

Styregruppen ledes af Jean Hald Jensen, Enhedschef, Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden.

OrganisationNavnStilling
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden
Ulla Toft

Daglig leder af Forebyggelseslaboratoriet, Sektionschef

Region Hovedstaden

Jean Hald Jensen

Formand
Enhedschef, Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Region SjællandAnne HjortshøjEnhedschef Kvalitet og Udvikling – Sund
Region SyddanmarkKurt Æbelø Konstitueret afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde
Region MidtjyllandCamilla Palmhøj Nielsen Forskningschef, Koncern Kvalitet
Region NordjyllandJane PedersenVicekontorchef - Tværsektoriel Enhed
Danske Regioner

Anne Cederlund Rytter    

Seniorkonsulent

KLTine Curtis Leder af Center for Forebyggelse i praksis
Sund By NetværketCharlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

SundhedsstyrelsenRasmus BaaglandChefkonsulent
PLO

Dorthe Rodian Arleth

Chefkonsulent

Mødekadence og dagsorden

Styregruppen mødes tre-fire gange årligt i projektperioden 2018-2022, første gang den 26. oktober 2018.

 

Redaktør