Beskrivelse af styregruppe

Styregruppens opgave og ansvarsområder

Styregruppens opgaver er at sikre den strategiske, økonomiske og politiske opbakning til Forebyggelseslaboratoriet.

Styregruppens sammensætning

Styregruppen består af:

 • en repræsentant fra Forebyggelseslaboratoriet
 • en repræsentant fra hver af de fem regioner
 • en repræsentant fra Danske Regioner.
 • en repræsentant fra KL
 • en repræsentant fra Sund By Netværket
 • en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
 • en repræsentant fra PLO.

Styregruppen ledes af Jean Hald Jensen, Enhedschef, Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden.

Styregruppens medlemmer

 • Anne Cederlund Rytter, seniorkonsulent, Danske Regioner.
 • Anne Dalhoff Pedersen, funktionschef, Region Sjælland.
 • Camilla Palmhøj Nielsen, forskningschef, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.
 • Charlotte Iisager Petersen, sekretariatschef, Sund By Netværket.
 • Dorthe Rodian Arleth, chefkonsulent, PLO.
 • Daniel Simonsen, kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland.
 • Jean Hald Jensen, formand for styregruppen, enhedschef, Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden.
 • Kurt Æbelø, konstitueret afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark.
 • Rasmus Baagland, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen.
 • Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL.
 • Ulla Toft, daglig leder af Forebyggelseslaboratoriet, sektionschef, professor, Center for klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden.

Mødekadence og dagsorden

Styregruppen mødes tre-fire gange årligt i projektperioden 2018-2022, første gang den 26. oktober 2018.

Redaktør