Økonomi i laboratoriet

Det sektorfrie Forebyggelseslaboratorium er bevilliget årlige driftsmidler de næste fire år. Disse midler går til bemanding af sekretariatet og til afholdelse af en årlig temabaseret konference for alliancen af partnere.

Formålet med sekretariatet er at understøtte partnerskabsalliancen med at få konkrete indsatser ud over rampen.

Forebyggelseslaboratoriet har ikke midler til at drive projekter, men sekretariatet fungerer som en ressourcebank af forskere og administrativt personale som kan understøtte med projektledelse/koordination og viden inden for forskningsmetode og forebyggelse, samt medvirke til udvikling og implementering af indsatser, fundraising, databearbejdning, evaluering og formidling. Sekretariatet står for den overordnede administration af laboratoriet og har ansvar for at alle indsatser bliver dokumenteret.

Når partnerskabsalliancen eller mindre partnerskaber ønsker at afprøve konkrete indsatser, hjælper sekretariatet gerne med vejledning i omkostningslette forebyggelsesmetoder samt viden og erfaring omkring fondsansøgning, og kan derfor være behjælpelige med at rejse den nødvendige funding til indsatsen.

 

Redaktør