Økonomi i Forebyggelseslaboratoriet

Danske Regioners bestyrelse besluttede i maj 2021 at videreføre Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium fra 2022 og frem. 

Forebyggelseslaboratoriet har ikke midler til at drive projekter, men sekretariatet fungerer som en ressourcebank af forskere og administrativt personale, som kan bidrage med rådgivning og sparring indenfor følgende områder: 

  • Specialistviden i forhold til den videnskabeligt dokumenterede effekt af en række forebyggelsesindsatser.
  • Ekspertise indenfor dokumentation og evaluering af effekten af indsatser
  • Bidrag til fundraising til fælles projekter.
  • Erfaring i forhold til projektledelse og formidling.
  • Generel viden om forskningsmetode, herunder udvikling, implementering og analyse af indsatser, samt databearbejdning.
  • Viden og erfaring indenfor etablering af partnerskaber, herunder organisering, ledelsesstruktur, brugerinddragelse og samskabelse.

Ved ønske om at afprøve konkrete indsatser hjælper sekretariatet gerne med vejledning i forebyggelsesmetoder samt viden og erfaring om fondsansøgning og kan derfor være behjælpelige med at bidrage til at rejse den nødvendige finansiering til indsatsen.

Redaktør