Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Herunder resumeres viden om danskernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd fra den nationale sundhedsprofil 2017.

Læs mere om Den Nationale Sundhedsprofil 2017 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  • Selvrapporteret helbred: Mere end otte ud af ti danskere vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt (83,2%). I alle aldersgrupper vurderer mænd deres helbred bedre end kvinder. Der er i perioden 2010 til 2017 samlet set sket et mindre fald på 1,8 procentpoint i andelen, der vurderer eget helbred som fremragende, vældig godt eller godt.
  • Daglig rygning: Andelen af personer der ryger dagligt er uforandret i forhold 2013 og er i 2017 16,9 %. I perioden 2013 til 2017 er der, for daglig rygning, sket en stigning i de yngste aldersgrupper, mens der er sket et fald i de ældste aldersgrupper blandt både mænd og kvinder.
  • Alkohol: I alt overskrider 17,6 % af den voksne befolkning Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse (14 genstande for mænd og 7 genstande for kvinder) i løbet af en typisk uge. Dette er et fald i forhold til 2013, hvor 20,6 % overskred lavrisikogrænsen. 6,9 % overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse (21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder) i løbet af en typisk uge.  Dette er et fald fra 2013, hvor 8,5 % overskred højrisikogrænsen.
  • Usundt kostmønster: Andelen af borgere med et usundt kostmønster er steget fra 13,9 % i 2013 til 15,9% i 2017. 66 % af danskerne har et kostmønster med sunde og usunde elementer, som fx lavt til moderat indtag af frugt, grønt og fisk samt et moderat til højt indtag af fedt – især mættet fedt. Dvs. at for ca. 80% af borgerne er der plads til kostforbedringer.
  • Lav fysisk aktivitet i fritiden: 28,8 % lever ikke op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet og 56,5 % af borgerne har mere end 8 timers stillesiddende aktiviteter på en typisk hverdag.
  • Stress og mentalt helbred: Andelen af borgere med et dårligt mentalt helbred er steget fra 10,7 % i 2013 til 13,2 % i 2017 og andelen af borgere med et højt stressniveau er steget fra 21,3 % i 2013 til 25,1 % i 2017, med den højeste forekomst blandt unge kvinder (16-24 år) på 40,5 %, samt personer udenfor arbejdsmarkedet (52,4 %).
  • Overvægt: 51 % af borgerne er moderat eller svær overvægtig, en stigning fra 47,4 % i 2013. Overvægt er mest udbredt blandt mænd mellem 55 og 64 år, hvor hele 69,5 % er moderat eller svær overvægtig.
  • Langvarig sygdom: Siden 2010 er der sket en lille stigning i forekomsten af langvarig sygdom, fra 33,4 % til 35,6 % i 2017. De hyppigst forekommende enkeltsygdomme er allergi (21,9 %), slidgigt (20,9 %) og forhøjet blodtryk (18,9 %). Forekomsten af de enkelte sygdomme og helbredsproblemer er generelt set uændret eller svagt stigende i perioden 2010 til 2017. 
Redaktør