Kriterier for partnere

Hvem kan være med i partnerskabet?

Alle offentlige, private og civile organisationer, institutioner og foreninger med interesse, visioner for og vilje til at arbejde med forebyggelse.

Hvorfor skal man være med i partnerskabet?

Som deltager kan man være med til at gøre en forskel på forebyggelsesområdet i Danmark og bidrage til, at der udvikles, afprøves og udbredes nye innovative forebyggelsesindsatser og samarbejder igennem partnerskaber på tværs af fagligheder, sektorer o.lign.

Hvad får man ud af deltagelse i partnerskabet?

Som partner i laboratoriet er man med til at sætte dagsordenen for fremtidens forebyggelse. Samtidig giver laboratoriet mulighed for at blive inspireret, få ny viden samt indgå i nye tværgående partnerskaber. Partnerskaber vil blive understøttet af projektsekretariatet, der med brede forskningskompetencer kan bistå med støtte til fondsansøgning, databearbejdning, implementering, evaluering mm.

Hvad forventes man at bidrage med?

Vi forventer at man deltager i diskussion, videndeling og idegenerering i relation til fremtidens forebyggelse på de årlige konferencer. Samtidig er der mulighed for at gå aktivt ind i udviklingen, afprøvningen og implementeringen af indsatser – der igen kan skabe viden og inspiration til nye initiativer.

Hvordan bliver man partner?

En organisation, institution eller forening kan blive partner ved at anmode om deltagelse til sekretariatet her[IF1] . Det beskrives, hvorfor man ønsker deltagelse, og hvad man kan bidrage med. Deltagelse er gratis.

Forebyggelseslaboratoriet vil også udkomme med et regelmæssigt nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Nyhedsbrevet vil blive iværksat, når partnerskabsalliancen er etableret, og de første indsatser er på tegnebrættet.

Link til 'Bliv partner'

Redaktør