Principper for projekter i Forebyggelseslaboratoriet

Til grund for projekter i Laboratoriet ligger nedenstående fem principper, der både skal ses som retningsgivende for sekretariatets arbejde og som kriterier for de projekter, der kan blive en del af Laboratoriet. Udover nedenstående principper prioriterer vi geografisk spredning af de projekter vi indgår i partnerskab med.


   

Redaktør