FEM PRINCIPPER FOR PROJEKTER I FOREBYGGELSESLABORATORIETPARTNERSKABER PÅ TVÆRS AF SEKTORER
· Synergieffekt i form af fælles mål, ressource- og ansvarsfordeling
· Strukturelt og helhedsorienteret syn (”Whole systems approach”) på forebyggelse
· Et tydeligt fokus på sektorovergange
· Større sammenhæng i forløbs- og forebyggelsesindsats
EVALUERING
·  Indtænke evaluering fra start
·  Metodisk pluralisme 
·  Sikre at forudsætningerne for at kunne dokumentere effekt af forebyggelses-indsatser, er til stede
·  Nuanceret syn på effekt via en kombination af både virknings-, proces- og effektevaluering
·  Dokumentere erfaringer med partnerskaber (styrker/svagheder)
PRAKSISORIENTEREDE PROJEKTER
· Udspringer af konkrete behov hos partnere
· Skal omhandle en vigtig, praksisrelevant problemstilling inden for forebyggelse
· Projekterne bygger bro imellem praksis-verden og forskning
FORANKRING
·   Projekterne skal være bæredygtige, dvs. forankring og potentiale for udbredelse skal indtænkes fra start
·   Vigtigt at inddrage udførende aktører
FORMIDLING
·   Løbende vidensdeling og afrapportering
·   Fokus på gensidig læring
·   Samskabelse og udvikling undervejs
·   Målrettet og modtagerorienteret formidling til bl.a. politiske beslutningstagere, praktikere, forskere, populær-videnskabelige kanaler, med fokus på at kommunikere impact og erfaringerRedaktør