Organisering af laboratoriet

Laboratoriet bliver drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regioner og er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), som har hovedansvaret for driften af laboratoriet.

Centralt i organiseringen af laboratoriet er sekretariatet. Sekretariatet har ansvar for, at alle indsatser i laboratoriet dokumenteres. Sekretariatet vil løbende bidrage med projektledelse/koordination og viden inden for forskningsmetode og forebyggelse, samt medvirke til udvikling og implementering af indsatser, fundraising, databearbejdning, evaluering og formidling. CKFF vil i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremmeforskning (SDCC), varetage den daglige drift af laboratoriet via sekretariatet.

Der bliver nedsat en styregruppe for Forebyggelseslaboratoriet, der koordinerer, sikrer fremdrift og træffer beslutninger om partnerskaber og indsatser. Styregruppen vil have det endelige ansvar for økonomien i laboratoriet. Styregruppen vil modtage rådgivning fra et rådgivende udvalg, som vil have en konsultativ, strategisk og videnskabelig funktion i forhold til styregruppen. Det rådgivende udvalg vil bestå af repræsentanter, der kan inspirere og bidrage konkret til udviklingen af indsatserne i Forebyggelseslaboratoriet.

I Forebyggelseslaboratoriet oprettes et borgerpanel. Det skal sikre, at borgerperspektivet bliver inddraget i alle dele af laboratoriets aktiviteter og indsatser. Det er målet, at indsatserne målrettes de udfordringer, borgerne oplever som vigtige.

Laboratoriets DNA er den alliance af partnere, som er udgangspunkt for laboratoriets aktiviteter. Der afholdes årligt en temabaseret konference, hvor parterne kan videndele, idegenerere og konceptualisere indsatser, som kan udmøntes i konkrete partnerskaber. Læs mere om partnerskabsalliancen her[IF1] .

Redaktør