Partnerskabsalliance


  • Konkrete indsatser: Udmøntning af ideer i partnerskaber er bundet op på specifikke mål. Her forpligter partnerne sig helt basalt på at handle på konkrete indsatser i tværgående partnerskaber relateret til den enkelte indsats. Det er ambitionen, at der her skal være kort afstand mellem idé, afprøvning og implementering af tidsafgrænsede indsatser. Samtidig ønsker Forebyggelseslaboratoriet også at fokusere på, hvordan vi på den lange bane skaber viden om, hvad der har effekt ift. sektorovergange og tværgående samarbejder. Se hvem der er partner i Forebyggelseslaboratoriet. 
Redaktør