Partnerskabsalliance

Partnerskabsalliancen er laboratoriets DNA, som skal danne udgangspunkt for laboratoriets aktiviteter. Alliancen skal bestå af offentlige myndigheder, NGO'er, det private erhvervsliv, idrætsforeninger og aktive borgere.  Partnerskabets rolle er gennem dialog og viden om konkrete sundhedsudfordringer at beslutte, hvilke indsatser der skal testes samt forestå implementeringen og evalueringen af disse (med hjælp og vejledning fra sekretariatet). Som partner i laboratoriet forpligter den enkelte part sig til at samarbejde bredt med afsæt i fælles mål for specifikke indsatser i laboratoriet.

Partnerskabet giver en unik mulighed for at afprøve nye tværgående idéer, videreudvikle idéerne og gennem understøttelse fra sekretariatet at igangsætte nye initiativer inden for et afgrænset område. Disse nye initiativer kan afføde nye partnerskaber, der har mere lokal og case specifik karakter. Således kan den brede partnerskabsalliance danne grobund for mindre partnerskaber af løbende og dynamisk karakter, hvorfor vi i alliancen arbejder med to spor, der spiller tæt sammen:

  1. Konferencen: Forebyggelseslaboratoriet vil afholde en årlig temabaseret konference, hvor partnerne kan videndele, idegenerere og konceptualisere indsatser. Internationale oplægsholdere vil desuden blive inviteret til at inspirere partnerne.
  2. Konkrete indsatser: Udmøntning af ideer i partnerskaber bundet op i specifikke mål. Her forpligter partnerne sig helt basalt på at handle på konkrete indsatser i tværgående partnerskaber relateret til den enkelte indsats. Det er ambitionen, at der her skal være kort afstand mellem idé, afprøvning og implementering af tidsafgrænsede indsatser. Samtidig ønsker Forebyggelseslaboratoriet også at fokusere på, hvordan vi på den lange bane skaber viden om, hvad der har effekt ift. sektorovergange og tværgående samarbejder.

 

Redaktør