Partnerskabsalliance

Partnerskabsalliancen er laboratoriets DNA, som skal danne udgangspunkt for laboratoriets aktiviteter. Alliancen kan bl.a. bestå af offentlige myndigheder, NGO'er, det privateerhvervsliv, idrætsforeninger og aktive borgere. Partnerskabsalliancen giver en unik mulighed for at afprøve nye tværgående idéer, videreudvikle idéerne og gennem understøttelse fra sekretariatet at igangsætte nye initiativer inden for et afgrænset område. Disse nye initiativer kan afføde nye partnerskaber, der har mere lokal og case specifik karakter. Således kan den brede partnerskabsalliance danne grobund for mindre partnerskaber af løbende og dynamisk karakter, hvorfor vi i alliancen arbejder med to spor, der spiller tæt sammen: 

  • Inspirations- og Netværksmøde: Forebyggelseslaboratoriet afholder en årlig temabaseret konference, hvor partnerne kan videndele, idegenerere og konceptualisere indsatser. Internationale oplægsholdere vil desuden blive inviteret til at inspirere partnerne. Læs mere om de foregående netværksmøder
  • Konkrete indsatser: Udmøntning af ideer i partnerskaber er bundet op på specifikke mål. Her forpligter partnerne sig helt basalt på at handle på konkrete indsatser i tværgående partnerskaber relateret til den enkelte indsats. Det er ambitionen, at der her skal være kort afstand mellem idé, afprøvning og implementering af tidsafgrænsede indsatser. Samtidig ønsker Forebyggelseslaboratoriet også at fokusere på, hvordan vi på den lange bane skaber viden om, hvad der har effekt ift. sektorovergange og tværgående samarbejder. Se hvem der er partner i Forebyggelseslaboratoriet. 
Redaktør