Hvordan præsenterer jeg min projektidé?

På konferencen den 19. november inviterer vi dig til at bidrage med din projektidé.
Formatet vil være et pitch, som vi definerer som et 6 minutters oplæg (hvis der bruges slides, maks. 10 slides).

De projekter, der indgår i forebyggelseslaboratoriet, skal rumme så mange som muligt af nedenstående elementer:

  • Projekterne skal være partnerskabsprojekter på tværs af forskellige aktører og sektorer, gerne med offentlig, privat og civil deltagelse.

  • Projekterne skal generere viden, der efterspørges i forebyggelsespraksis.

  • Projekterne skal evalueres.

  • Projekterne skal være "bæredygtige" dvs. forankring og potentiale for udbredelse skal være indtænkt fra start.

Tematisk er der altså vide rammer. Det vigtigste er, at dit projekt går "på tværs", er et partnerskabsprojekt, og at det adresserer en vigtig praksisrelevant problemstilling inden for forebyggelsesområdet.

 

I det sektorfrie forebyggelseslaboratorium er der både plads til hurtige/mindre afprøvninger af en ny indsats eller et nyt koncept, samt længerevarende/større projekter, hvor der arbejdes mere i dybden med en problematik.

 

Hvis du er interesseret i at pitche dit projekt d. 19. november, så send en kort beskrivelse (max. 1 A-4 side) senest d. 1. november til projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen på mail:anders.blaedel.gottlieb.hansen@regionh.dk


Bemærk: Forebyggelseslaboratoriet har ikke midler til at gennemføre eller drifte projekter men bidrager med kompetencer og sparring i forhold til udvikling og evaluering af indsatser.

 

Redaktør