Partnerskab

​Partnerskaber er selve omdrejningspunktet for laboratoriet, da de skal danne grundlag for nye samarbejdsformer om forebyggelsesindsatsen med det formål at skabe større sammenhæng og kvalitet i forebyggelsesindsatsen.

Regionerne inviterer derfor alle relevante partnere ind i det nye Forebyggelseslaboratorium. Som partner i laboratoriet forpligter den enkelte partner sig på Forebyggelseslaboratoriets mål om at fremme sundhed og gode liv.

De enkelte partnerskaber vil løse konkrete og aktuelle udfordringer med borgernes sundhedsadfærd og sundhedstilstand. De specifikke indsatser vil tage afsæt i de netop offentliggjorte tal fra den nationale sundhedsprofil og de regionale sundhedsprofiler 2017 tillige med at spille ind i de reelle praktiske udfordringer, som kommuner, sundhedsvæsen, patientforeninger mv. oplever på forebyggelsesområdet. Læs mere om Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Det er ambitionen, at du som partner i Forebyggelseslaboratoriet vil opleve, at der er kort afstand mellem idé, afprøvning og implementering af tidsafgrænsede indsatser. Samtidig ønsker Forebyggelseslaboratoriet også at fokusere på, hvordan vi på den lange bane skaber viden om, hvad der har effekt ift. sektorovergange og tværgående samarbejder.

Hvem kan være med i partnerskabet?

Alle offentlige, private og civile organisationer, institutioner og foreninger med interesse, visioner for og vilje til at arbejde med forebyggelse.

Hvorfor skal man være med i partnerskabet?

Som deltager kan man være med til at gøre en forskel på forebyggelsesområdet i Danmark og bidrage til, at der udvikles, afprøves og udbredes nye innovative forebyggelsesindsatser og samarbejder igennem partnerskaber på tværs af fagligheder, sektorer o.lign.

Hvad får man ud af deltagelse i partnerskabet?

Som partner i laboratoriet er man med til at sætte dagsordenen for fremtidens forebyggelse. Samtidig giver laboratoriet mulighed for at blive inspireret, få ny viden samt indgå i nye tværgående partnerskaber. Partnerskaber vil blive understøttet af projektsekretariatet, der med brede forskningskompetencer kan bistå med støtte til fondsansøgning, databearbejdning, implementering, evaluering mm.

Hvad forventes man at bidrage med?

Vi forventer at man deltager i diskussion, videndeling og idegenerering i relation til fremtidens forebyggelse på de årlige konferencer. Samtidig er der mulighed for at gå aktivt ind i udviklingen, afprøvningen og implementeringen af indsatser – der igen kan skabe viden og inspiration til nye initiativer.

Hvordan bliver man partner?

En organisation, institution eller forening kan blive partner ved at anmode om deltagelse til sekretariatet. Det beskrives, hvorfor man ønsker deltagelse, og hvad man kan bidrage med. Deltagelse er gratis.

Forebyggelseslaboratoriet vil også udkomme med et regelmæssigt nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Nyhedsbrevet vil blive iværksat, når partnerskabsalliancen er etableret, og de første indsatser er på tegnebrættet.

Redaktør