​​

Partnerskaber

​Partnerskaber er omdrejningspunktet for Forebyggelseslaboratoriet, da de skal danne grundlag for nye samarbejdsformer om forebyggelsesindsatsen med det formål at skabe større sammenhæng og kvalitet i forebyggelsesindsatsen.

Regionerne inviterer alle relevante partnere ind i det nye Forebyggelseslaboratorium, herunder alle offentlige, private og civile organisationer, institutioner og foreninger med interesse, visioner for og vilje til at arbejde med forebyggelse. Som partner kan man være med til at gøre en forskel på forebyggelsesområdet i Danmark og bidrage til, at der udvikles, afprøves og udbredes nye innovative forebyggelsesindsatser og samarbejder igennem partnerskaber på tværs af fagligheder, sektorer og lignende.

Det er ambitionen, at du som partner i Forebyggelseslaboratoriet vil opleve, at der er kort afstand mellem idé, afprøvning og implementering af tidsafgrænsede indsatser. Samtidig ønsker Forebyggelseslaboratoriet også at fokusere på, hvordan vi på den lange bane skaber viden om, hvad der har effekt ift. sektorovergange og tværgående samarbejder.

Som partner i Forebyggelseslaboratoriet er man med til at sætte dagsordenen for fremtidens forebyggelse. Samtidig giver Forebyggelseslaboratoriet mulighed for at blive inspireret, få ny viden samt indgå i nye tværgående partnerskaber. Partnerskaber vil blive understøttet af projektsekretariatet, der med brede forskningskompetencer kan bistå med støtte til fondsansøgning, databearbejdning, implementering, evaluering mm.

Som partner deltager man i diskussion, videndeling og idegenerering i relation til fremtidens forebyggelse på de årlige konferencer. Samtidig er der mulighed for at gå aktivt ind i udviklingen, afprøvningen og implementeringen af indsatser – der igen kan skabe viden og inspiration til nye initiativer.

Redaktør