Fokusområder for projekter

Forebyggelseslaboratoriet har i samarbejde med styregruppen udvalgt følgende to fokusområder for 2020 og 212:  "Børn og unge i mistrivsel" og "Forebyggelse af rygning blandt børn & voksne". Fokusområderne er valgt med udgangspunkt i, hvor der opleves et behov for større viden og med inspiration fra sundhedsaftalerne, der beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Samtidig er fokusområderne nogle af de store folkesundhedsmæssige udfordringer Danmark står overfor i de kommende år.

Fokusområderne skaber en ramme for, hvordan ressourcerne i Forebyggelseslaboratoriet skal prioriteres i 2020 og 2021.  

Forebyggelseslaboratoriet har også mulighed for at arbejde med projekter, der falder uden for disse fokusområder, hvis de vurderes at have en særlig stor relevans og betydning i forhold til laboratoriets overordnede mål. Læs mere om de fem principper for projekter i Forebyggelseslaboratoriet.

Video med 'state-of-the-art' for de to fokusområder kan ses ved at klikke på videoerne "Forebyggelse af rygning blandt børn & voksne" og "Mistrivsel hos børn og unge".

Se slides om forebyggelse af rygning blandt børn og unge og slides om mistrivsel hos børn og unge.

Redaktør