Samarbejdspartnere

​Herunder er en oversigt over samarbejdspartnere, der indgår i projektsamarbejder med Forebyggelseslaboratoriet opdelt efter projekter.

Aktive fællesskaber til fastholdelse af fysisk aktivitet

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed                           

Region Hovedstaden                                                             

Steno Diabetes Center Sjælland                                       

Odsherred Kommune                                                            


HeRTA Hjerterehabilitering til alle

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse                  

Hvidovre Hospital                                                                    

Albertslund Kommune                                                           

Hjerteforeningen                                                                 


Implementering af tilgangen Very Brief Advice i forhold til alkohol på Region Hovedstadens hospitaler

Center for Sundhed, Region Hovedstaden                       

Alkohol og Samfund                                                                 


Pilotprojekt for direkte adgang til fysioterapi

Danske Fysioterapeuter                                                         

Ballerup Kommune                                                              

Frederikssund Kommune                                                        


Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden                                                                                                                                                     


Projekt Hjernesund – en national oplysningskampagne til fremme for en hjernesund livsstil og forebyggelse af demens


Alzheimerforeningen                                                               


Vores Sunde Hverdag

Region Nordjylland                                                                

Aalborg Universitet                                                               

Steno Diabetes Center Copenhagen                         

Rødovre Kommune                                                               

Hjørring Kommune                                                                     

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden                                                                                                                                         


Netværk om Very Brief Advice i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen                                                                   


Tobaksforebyggelse i tværsektorielt samarbejde

Frederiksberg Kommune                                                           

Københavns Kommune                                                   

Bispebjerg Hospital                                                                     

Redaktør