Implementering af tilgangen Very Brief Advice i forhold til alkohol på Region Hovedstadens hospitaler

Implementering af tilgangen Very Brief Advice i forhold til alkohol på Region Hovedstadens hospitaler - et fælles projekt mellem Region Hovedstaden, Center for Sundhed; Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Alkohol & Samfund

Projektet omhandler implementeringen af en indsats bestående af screening for højt alkoholforbrug og efterfølgende Very Brief Advice (VBA) for patienter på hospitaler i Region Hovedstaden.

Politikerne i Region H har besluttet at udrulle tilgangen VBA ift. alkohol på alle regionens hospitaler i 2021. Det er besluttet, at man skal starte projektorienteret og afprøve indsatsen på nogle hospitalsafdelinger i 2020. Projektet er muliggjort via midler fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed.

Baggrund

Et højt alkoholforbrug er en medvirkende årsag til en lang række sygdomme og mange danskere har et alkoholforbrug, der kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, for de pårørende og for samfundet, hvis det udvikler sig til et skadeligt forbrug eller en alkoholafhængighed. (1,2)

Kontakten til patienterne i sygehusregi er en oplagt mulighed for at spørge ind til patienternes alkoholforbrug (3). Dog er en i forvejen meget travl arbejdsdag en begrænsende faktor, hvorfor der er brug for effektive metoder, som er forenelige med en travl klinisk hverdag. (4)

Der er gode erfaringer med tilgangen VBA på rygeområdet (5). VBA ift. alkohol (VBA-A) er blevet foreslået som metode til at screene patienternes alkoholforbrug, præsentere dem for resultatet af screeningen, rådgive dem om de helbredsmæssige risici af alkoholforbruget, samt formidle information herom (typisk en folder e.l.) og henvise patienten videre til rådgivning eller behandling, hvis relevant og hvis patienten ønsker det. (6)

VBA-A indsatsen ses i faktaboksen. Den afprøves på nedenstående 3 afdelinger fra januar 2020 og et år frem, med mulighed for at justere indhold undervejs:

 • Afdeling for blodprop i hjerne – Herlev Hospital
 • Medicinsk afdeling på Glostrup Hospital (to ambulatorier: diabetesambulatoriet & kardiologisk ambulatorium)
 • Endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Forebyggelseslaboratoriets rolle

Region Hovedstaden har projektledelsen og står for kontakten til hospitalerne, Alkohol & Samfund leverer materiale til VBA-indsatsen, står for oplæring af personalet, samt kontakten til Alkolinjen (gratis og anonym telefonisk alkoholrådgivning), Forebyggelseslaboratoriet står for en erfaringsopsamling, som skal undersøge om det lykkedes at få integreret og implementeret VBA-A på afdelingerne. Denne viden skal kunne bruges i forhold til fremtidig implementering af VBA-A på andre hospitaler i Region H.

Fokus for projektet er, at det skal gøres anvendelsesorienteret, så det efterfølgende kan implementeres på andre afdelinger. Der fokuseres på en simpel tilgang, som afdelingerne kan integrere i en travl hverdag.

Studiedesign

Der vil være tale om en procesevaluering af implementeringen, suppleret med simpel registrerings opgørelse.

Forebyggelseslaboratoriets rolle i projektet er at undersøge:

 • Personalets erfaring og opfattelse af VBA-A-indsatsen.
 • Patienternes erfaring og opfattelse af VBA-A-indsatsen.
 • Herunder at afdække personalets og patienternes erfaringer med praktiske forhold omkring implementeringen af VBA-A-indsatsen, fx:
  • Virker det for personalet ude i klinikken?
  • Hvornår giver det mening at udlevere spørgsmålene ift. den enkelte afdelings arbejdsgang     
  • Hvem udleverer spørgsmålene – sekretæren, lægen eller sygeplejersken?
  • Den proaktive del – hvordan fungerer den?
  • Har man givet rådgivning med udgangspunkt i konkret sygdom?
  • Målgruppe overvejelser: har personalet oplevet udfordringer med særlige grupper (fx personer der har brug for her/nu tilbud)
  • Hvordan får vi personalet til at tage VBA-A til sig? 

Potentiale for partnerskabsalliancen

VBA er en tilgang der anbefales i store dele af sundhedssektoren, men der mangler viden om effekten af tilgangen og hvordan den bedst implementeres. Dette projekt vil kunne give mere viden om VBA i forhold til implementering på andre hospitaler.

Partnere

 • Region Hovedstaden, Center for Sundhed
 • Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium
 • Alkohol & Samfund

Fakta: VBA-metoden på alkoholområdet

VBA står for Very Brief Advice og dækker over en meget kort samtale med patienten, hvor man i dette tilfælde spørger ind til patientens alkoholforbrug, rådgiver og henviser patienten videre til et tilbud i løbet af 30 sek.

I dette projekt benyttes AUDIT-skemaer forinden VBA-spørgsmålene, som bliver udgangspunktet for samtalen. Her får patienten en score på sit alkoholforbrug ud fra besvarelse af 10 spørgsmål om alkoholvaner.

SPØRG

Spørg indtil alkoholforbrug med hjælp fra AUDIT score.

RÅDGIV

Rådgiv om hvad deres score betyder for deres helbred og behandling.

HENVIS

"Hvis du har brug for hjælp til at nedsætte dit forbrug/stoppe,kan du få anonym rådgivning hos alkolinjen."

"Du kan sende en SMS til 1231 med teksten "alkohol", så bliver du ringet op af en rådgiver eller ring til 80 200 500."

Udlever visitkort

Referencer

 1. Jensen; et al. Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017 [Internet]. 2018 [cited 2019 May 15]. Available from: https://www.regionh.dk/forebyggelseslaboratoriet/partnerskaber/Sider/Den-Nationale-Sundhedsprofil-2017.aspx
 2. Griswold MG, Fullman N, Hawley C, Arian N, Zimsen SRM, Tymeson HD, et al. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018 Sep 22;392(10152):1015–35.
 3. Askgaard G, Leon DA, Deleuran T, Tolstrup JS. Hospital admissions and mortality in the 15 years after a first-time hospital contact with an alcohol problem: a prospective cohort study using the entire Danish population. Int J Epidemiol. 2019 Jul 23;
 4. Carvalho AF, Heilig M, Perez A, Probst C, Rehm J. Alcohol use disorders. Lancet. 2019;394(10200):781–92.
 5. Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker. Very Brief Advice: Kort rådgivning om rygestop [Internet]. 2017 [cited 2019 Nov 14]. Available from: https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2018/very_brief_advice_kort_raadgivning_om_rygestop
 6. Screening and brief advice for tobacco and alcohol use in inpatient settings CQUIN - Public Health England [Internet]. 2019 [cited 2019 Nov 14]. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/preventing-ill-health-commissioning-for-quality-and-innovation/guidance-and-information-on-the-preventing-ill-health-cquin-and-wider-cquin-scheme.
Redaktør