Projekt Hjernesund – en national oplysningskampagne til fremme for en hjernesund livsstil og forebyggelse af demens

Demenssygdomme er blandt de hastigst voksende folkesygdomme i verden. Hvert år rammes 10 millioner mennesker af demens på verdensplan (omkring 8000 i Danmark), og det tal vil tredobles i 2050, hvis der ikke gøres noget. Demens koster årligt samfundet milliarder af kroner i pleje (24 mia. i DK, Nationalt Videnscenter for Demens) og tabt arbejdsfortjeneste (1,5 mia. i DK, Alzheimerforeningen 2019). Der er ingen kur mod demens, men i en omfattende rapport fra 2019 peger WHO på det store potentiale i at forebygge og forhale demenssygdomme ("Læs mere i rapporten Risk reduction of cognitive decline and dementia, WHO guidelines, 2019"). Desværre er dette potentiale uudnyttet i Danmark.

Omfattende international forskning viser, at op mod 40 procent af alle demenstilfælde kan forebygges igennem livsstilsændringer. Desværre viser adskillige undersøgelser også, at rigtig mange ikke ved, at der er en sammenhæng mellem livsstil og hjernesundhed og dermed også risikoen for at udvikle demens senere i livet.

I efteråret 2021 iværksætter Alzheimerforeningen en national folkesundhedskampagne, der skal klæde danskerne på med målrettet viden om, hvad de hver især kan gøre for at holde deres hjerne sund.

Formålet med Projekt Hjernesund er:

  • At sætte hjernesundhed på den offentlige dagsorden og øge danskernes viden om sammenhængen mellem livsstil og risikoen for at udvikle demens.

  • At mindske danskernes risiko for at udvikle demens.

  • På en positiv måde at motivere danskerne til at foretage hjernesunde livsstilsvalg på baggrund af den viden, de har opnået fra kampagnen.

Projektet er inspireret af et lignende projekt fra Maastricht Universitet i Holland (læs mere om Maastricht Universitet her), hvor man har udviklet et videnskabeligt indeks kaldet LIBRA (LIfestyle for BRAin Health), der består af en række demensrisikofaktorer, som kan påvirkes ved livsstilsinterventioner og forebyggelsesstrategier. Det er det indeks, testen bygger på. Via testen opnår man en individuel score, som indikerer, hvor man kan sætte ind for at forbedre sin hjernesundhed.

Ud over at samarbejde med forskerne i Holland samarbejder Alzheimerforeningen med de fremtrædende hjerneforskere Ellen Garde og Steen Hasselbalch, og har derudover indgået partnerskab med Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium (Forebyggelseslaboratoriet).

Forebyggelseslaboratoriet skal bidrage til udvikling og kvalificering af et partnerskabsprogram med det mål at styrke udbredelsen af kampagnen.

Forebyggelseslaboratoriets rolle er at facilitere en kortlægning af potentielle partnere og medvirke til mobilisering af aktører og en bredere partnerskabsdannelse.

Formålet med kortlægningen er at identificere nye partnere til et partnerskab, så aktører på tværs af arenaer kan samles. Formålet med en mobilisering er at øge kendskabet til og skabe opbakning til og et bredere samarbejde om kampagnen om hjernesundhed. Herudover kan nye partnere, via deres kanaler, bidrage til, at kampagnen når bredere ud.

Projektet er finansieret af Sygeforsikring Danmark og Lundbeckfonden.

Redaktør