Henvisning til kommunale alkoholtilbud, pilottest efteråret 2020 på Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt har i 2018 implementeret, at alle patienter på Sygehus Lillebælt spørges til deres rygevaner og henvises til kommunale rygestoptilbud, hvis de ønsker det. Nu ønsker Sygehus Lillebælt at sætte fokus på patienternes alkoholvaner.

I marts-april 2019 blev der gennemført en pilottest på fire afdelinger på Sygehus Lillebælt, hvor formålet var at spørge systematisk til alle patienters alkoholvaner og henvise til kommunale alkoholtilbud. Forebyggelseslaboratoriet bidrog i sommeren 2019 med en kvalitativ erfaringsopsamling af erfaringerne på Sygehus Lillebælt fra den første pilottest, samt anbefalinger til en ny kommende pilottest. Afdelingerne, der deltog, var:

  • Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
  • Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle- og Kolding Sygehus
  • Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus

Implementeringen af pilottesten lagde sig op ad implementeringserfaringerne fra rygestop. Der blev uddannet tre alkoholambassadører fra hver afdeling; en læge, en sygeplejerske og en sekretær. Ambassadørerne deltog i en tre-timers undervisningsseance omhandlende indsatsen og implementering af lokale arbejdsgange. Herefter underviste ambassadørerne deres kollegaer indenfor to uger. Pilottesten var i drift i fire uger.

På baggrund af erfaringerne fra første pilottest implementerer Sygehus Lillebælt nu endnu en pilottest med det formål, at alle patienter spørges systematisk til deres alkoholvaner.

Forebyggelseslaboratoriet bidrager til denne pilottest med deltagelse i en sparringsgruppe.

Redaktør