Netværk om Very Brief Advice i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Forebyggelseslaboratoriet og Sundhedsstyrelsen samarbejder om et netværk omhandlende erfaringer med udbredelse, samarbejde og evaluering af metoden Very Brief Advice (VBA) på tværs af sygehuse og kommuner i forhold til rygestop.

Erfaringer fra ind- og udland peger på, at VBA kan være en effektiv måde at rekruttere og henvise til rygestop på. Danske Regioner har i forebyggelsesudspillet ”Sundhed for livet” beskrevet, at de, ved hjælp af implementering af VBA, vil sikre, at flere relevante patienter tilbydes rygestop. KL har i forebyggelsesudspillet ”Forebyggelse for fremtiden” fokus på prioritering af rygestop. Samtidig har de fleste nye sundhedsaftaler fokus på at nedbringe andelen af rygere; blandt andet ved udbredelse af VBA, og nogle regioner har lavet en strategi for udbredelse af metoden, og mange hospitaler er i gang og har allerede høstet gode erfaringer.

Formålet med at starte et netværk om VBA er, at deltagerne kan udveksle erfaringer om implementering af VBA samt om henvisningssamarbejdet mellem region og kommuner. Herudover er formålet at arbejde med evaluering med henblik på at styrke viden om anvendelse af VBA i en dansk kontekst.

Netværket består af repræsentanter fra hver af de fem regioner, repræsentanter fra kommuner fra hver region, Danske Regioner, KL’s Center for Forebyggelse i Praksis, Forebyggelseslaboratoriet og Sundhedsstyrelsen.

Netværksmøderne, der afholdes kvartalsvis, faciliteres i et samarbejde mellem Forebyggelseslaboratoriet og Sundhedsstyrelsen. Møderne skal tage udgangspunkt i de udfordringer, der er i arbejdet med udbredelse af VBA. Det kan eksempelvis omhandle eksisterende materialer anvendt på sygehusene, organisationers parathed til at implementere VBA, samarbejde mellem regioner og kommuner om henvisningsstruktur og opfølgning og evaluering af VBA.

 

Redaktør