Rådgivnings- og implementeringsmateriale til systematisk opsporing af borgere med alkoholproblemer

Forebyggelseslaboratoriet har fået opgaven med at lave et rådgivningsmateriale til Sundhedsstyrelsen.

Materialet skal omhandle systematisk opsporing af borgere med alkoholproblemer i kommunale sammenhænge.

Det er et materiale, der skal laves og pilottestes i et par sundhedscentre hen over efteråret 2020 og afleveres til Sundhedsstyrelsen til december 2020.

Formålet med materialet er, at flere voksne borgere med et skadeligt alkoholforbrug kommer i alkoholbehandling, at flere opstarter tidligere end tilfældet er i dag, og at flere får hjælp til at reducere deres forbrug.

Materialet er todelt og vil bestå af:

  • Fagligt opkvalificeringsmateriale til kommunalt sundhedspersonale
  • Materiale til kort opsporende samtale

Materialet skal medvirke til at klæde kommunalt sundhedspersonale bedre på, så de er bekendte med hvorfor og hvordan, de udfører tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. De kort- og langsigtede konsekvenser for alkoholindtag over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, og fordelene ved at reducere alkoholforbruget – både på kort og på lang sigt, vil blive beskrevet.

Redaktør