Vores Sunde Hverdag. Et kommunalt sundhedsfremmeprojekt

​​​I Vores Sunde Hverdag udvikles en ny model for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i danske kommuner. Modellen bygger på aktiv involvering og samarbejde på tværs af lokale partnere fra både det offentlige, private og civilsamfundet og skal hjælpe kommunerne med at prioritere og implementere forebyggelsesindsatser, så der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer. Målet er at skabe positive effekter på borgernes sundhedstilstand og trivsel. 

​​Baggrund

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed bevæger sig i en retning med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og en stigende forekomst af kronisk sygdom. Der er behov for at gå nye veje i bestræbelserne på at forbedre folkesundheden i Danmark og fortsat styrke de strukturer og vilkår, som bidrager til at fremme borgernes kompetencer, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen.

Vores Sunde Hverdag bygger på solid erfaring og gode resultater fra bl.a. projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som blev gennemført på Bornholm og i Odsherred i perioden 2012-2016. SoL har givet viden om, hvordan der kan mobiliseres ressourcer i et lokalsamfund og skabes mere sundhed gennem en fælles indsats på tværs af aktører og arenaer. Resultater fra projektet kan læses i rapporten "Projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL".​​

Metode

Der anvendes et såkaldt "pragmatisk kontrolleret design" i projektet. De fire kommuner i projektet er parvis ved lodtrækning fordelt til henholdsvis tidlig og sen opstart i projektet, med 2 års forskydning. Figuren nedenfor illustrerer projektets forløb i de fire kommuner.

 

Forebyggelseslaboratoriets bidrag

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er en del af forskningsgruppen bag Vores Sunde Hverdag og bidrager blandt andet med sparring i forhold til tværfaglige og tværsektorielle partnerskaber samt samskabelse.​

Partnere 

Projektet er et samarbejde mellem tre forskningsinstitutioner (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet), to regioner (Region Hovedstaden og Region Nordjylland) og en række kommuner (herunder Rødovre og Hjørring, Frederikshavn og Høje-​T​aastrup kommuner).

Projektet er støttet af TrygFonden, Helsefonden, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner.

Du kan læse mere om projektet her.​​

Redaktør