Projekter i Forebyggelseslaboratoriet

​Forebyggelseslaboratoriet er involveret i en række partnerskabsprojekter, med det fælles mål at skabe ny viden om effektive forebyggelsesindsatser. Vi bidrager med rådgivning og sparring både i forbindelse med etablering af partnerskaber, fundraising, formidling samt med specialistviden i forhold til forebyggelsesindsatser, herunder dokumentation og evaluering af indsatser. Udgangspunktet for projekter i Forebyggelseslaboratoriet hviler på nogle principper, der skal sikre højest mulig kvalitet af indsatser og bæredygtig forankring. På denne side præsenteres igangværende og afsluttede partnerskabsprojekter samt rammer og fokusområder for projekter i Forebyggelseslaboratoriet.