Broen til Bedre Sundhed - Familieorienteret alkoholbehandling

​​​​

Projektet "Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling for børnefamilier med alkoholproblemer" er ét ud af fire projekter i "Broen til Bedre Sundhed". Det er støttet af Tryg Fonden og blev sat i gang i 2017 i Guldborgsund og Lolland Kommune. Projektet omhandler tidlig opsporing og behandling af familier med børn i alderen 0-18 år, hvor én eller flere voksne har et forbrug af alkohol, der påvirker familiens trivsel negativt (definitionen herpå er: når forbruget af alkohol forstyrrer de opgaver og funktioner, som varetages i familien, og forbruget belaster de følelsesmæssige bånd mellem mennesker (Frid A. Hansen, 2009)).

Formål 

Det har været projektets ønske at udbrede et familieorienteret alkoholbehandlingsforløb med særligt fokus på at tilbyde hjælp til hele familien på et tidligt stadie. Undervejs i projektet viste det sig vanskeligt både at identificere familier i målgruppen og efterfølgende at rekruttere dem til alkoholbehandling, og deltagelsen var meget lavere end forventet. 

Forebyggelseslaboratoriets bidrag

For at få sparring til at løse udfordringen med at identificere og rekruttere familier til alkoholbehandling, kontaktede Guldborgsund og Lolland Kommuner Forebyggelseslaboratoriet i november 2018. I fællesskab blev et samlet partnerskabsprojekt defineret under titlen: "Rekrutteringsudfordringer i projektet Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling". 

Partnerskabsprojektet blev muliggjort via eksterne midler fra Tryg Fonden.​

P​​otentiale for Partnerskabsalliancen

Partnerskabsprojektet har bidraget med vigtig viden om de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med rekruttering til alkoholbehandling samt familiens betydning ift. identifikation og rekruttering af målgruppen. Projektet har givet mulighed for at generere læring på overordnet niveau ved at beskrive, hvordan rekrutteringsprocessen bedst gribes an i denne type indsatser: hvad er fordele og ulemper ved forskellige tilgange, hvilke interessenter er vigtige at have med om bord og i hvilke roller, hvilke forestillinger og forventninger er der til familieorienteret alkoholbehandling, og hvordan imødekommes borgernes behov bedst?

Læring fra projektet kan overføres til lignende indsatser i andre kommuner.

Partnerskabsprojektet blev afsluttet i marts 2020.

Læs resultaterne i rapporten: Rekrutteringsudfordringer i projektet "Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling".

I nedenstående videnskabelige artikel reflekterer vi over potentialet og faldgruberne ​ved at anvende aktionsforskning og systemtænkning ift. involvering af aktører i lokalsamfundet.

Læs artiklen: Brief Report: Pitfalls and Potentials in Using Methods From Action Research and Systems Thinking When Engaging and Mobilizing Participants in a Commu​nity

Redaktør