Systemkortlægning

En systemkortlægning er en indledende afdækning; et slags uformelt 'landkort' over det problem, man står over for: Hvad er dets underliggende årsager? Hvilke faktorer har indflydelse på problemet? Og hvordan skal de faktorer håndteres?

Målet er at anskueliggøre forskellige interessenters opfattelse af et problem samt relationen mellem dette problem og det overordnede, samlede system, hvori problemet indgår. En systemkortlægning skal ses som en proces, hvor forskellige opfattelser af problemet sættes til diskussion.

Ofte har aktørerne forskellige dagsordner og opfattelser af problemets sammenhæng, og sammenligningen af egne og andres opfattelser kan resultere i en bedre forståelse af situationen og dermed danne udgangspunkt for læring og i sidste ende forbedring.

Læs mere om systemkortlægning her:

Social System Design Lab

Hovmand PS. Community Based System Dynamics. New York, NY: Springer New York 2014. 

Rutter H, Cavill N, Bauman A, et al. Systems approaches to global and national physical activity plans. Bull World Health Organ 2019;97:162–5.

Redaktør