HeRTA - Hjerterehabilitering til alle

Næsten halvdelen af de 55.700 personer, der årligt får konstateret en hjertekarsygdom, deltager ikke i hjerterehabilitering trods den overbevisende evidens for en positiv effekt.

Projektet "Hjerterehabilitering for alle", (HeRTA-projektet) udvikler gennem et tæt samarbejde med hospital, kommune, hjerteforening, kommunale fritids- og sundhedskonsulenter, foreningslivet og aftenskoler en række indsatser, der tilsammen, i højere grad, tilgodeser patienternes individuelle behov og ønsker for rehabilitering. Samtidig vil projektet afprøve nye måder at samarbejde på, på tværs af sektorer. Dermed kan samarbejdet danne grobund for nye, fremtidige alliancer omkring rehabilitering, sårbare borgere og kroniske sygdomme.

Formålet med projektet er at sikre, at hjertepatienter får tilbudt individ-tilpasset rehabiliteringsindsatser ved at:

  • Understøtte bedre overgang fra hospital til kommunale rehabiliteringstilbud gennem styrket samarbejde og sammenhæng i behandlingsforløb.

  • Udvikle og afprøve individuelt tilpassede tilbud inklusive tilbud målrettet sårbare patienter, som f.eks. proaktiv rådgivning fra Hjerteforeningen.

  • Øge adgangen til tilbud i civilsamfundet gennem nye henvisningsmuligheder og ved at udvikle følgeordninger fra kommunen ud i foreningslivet og aftenskoler.

HeRTA-projektet bygger videre på erfaringer fra tidligere projekter:

  1. "Proaktiv patientrådgivning til særligt sårbare hjertepatienter", hvori socialt sårbare hjertepatienter efter hospitalsudskrivelse i Nordjylland blev tilbudt et opkald fra en rådgiver fra Hjerteforeningen, som er trænet i proaktiv rådgivning og støtte.

  2. "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde, "RESULT", hvori rehabiliteringsønsker og -behov blandt sårbare patienter blev afdækket og der blev udviklet mindre rehabiliteringshold målrettet de sårbare patienter. Læs mere om projekt "RESULT" her.

Projektet gennemføres i et partnerskabssamarbejde mellem Hjertemedicinsk Ambulatorium, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen, kommunale fritids- og sundhedskonsulenter, lokale idrætsforeninger, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Projektet har modtaget 1,8 mio. kr. fra Hjerteforeningen, 300.000 kr. fra Helsefonden og 104.000 kr. fra Brødrene Hartmann Fonden. 

Status på HeRTA-projektet er at projektet er i sidste del af udviklingsfasen. Når de nye indsatser er færdigudviklet, skal procedurer og indhold i indsatserne, rekruttering af patienter og besvarelse af spørgeskemaer afprøves i en testfase før afprøvning af den randomiserede kontrollerede undersøgelse igangsættes i løbet af vinter 2021.

Projektgruppen består af projektleder og postdoc Hanne Birkeforsker Louise Meinertz Jacobsenklinisk koordinator Karin Burnsforskningsassistent Ida Foxvig og studentermedhjælper Anna Fowler.

HeRTA-projektet får løbende sparring fra projektleder af forebyggelseslaboratoriet, postdoc Anders Blædel Gottlieb Hansenchef i Sektion for Tvæsektoriel Forskning, Michaela Louise Schiøtz, samt en ekspertgruppe tilknyttet projektet.

Redaktør