HeRTA - Hjerterehabilitering til alle

Trods overbevisende evidens for en positiv effekt af hjerterehabilitering deltager mange af de 55.700 personer, der årligt får konstateret en hjertekarsygdom i Danmark, ikke i eksisterende rehabiliteringstilbud. Dette gælder især særligt sårbare borgere.  

Projektet "Hjerterehabilitering for alle" søger at opnå synergi gennem en kombination af tilbud fra forskellige hospitalsafdelinger, kommuner, patientforeninger og aftenskoler og ønsker at fremme, at flere sårbare hjertepatienter deltager i relevant og vedkommende rehabilitering.

Formålet er at skabe et sammenhængende forløb for patienten, hvor aktører på tværs af sektorer samarbejder om systematisk at nedsætte barriererne for sårbare patienters deltagelse i rehabiliteringstilbud.

Indsatsen er særligt målrettet de patienter, som i dag sjældent deltager i rehabiliteringstilbud. Samtidig vil projektet afprøve nye måder at samarbejde på - på tværs af sektorer - og dermed kan samarbejdet danne grobund for nye, fremtidige alliancer omkring rehabilitering, sårbare borgere og kroniske sygdomme.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Kardiologisk Ambulatorium og Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen, Dansk Oplysnings Forbund samt Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse.

På netværksmødet i 2018 blev projektet "Proaktiv patientrådgivning til særligt sårbare patienter", samt projektet "Fra klient til deltager" præsenteret. Forebyggelseslaboratoriet har efterfølgende hjulpet med at koble disse to projekter sammen med et eksisterende forskningsprojekt. Resultatet blev et fælles projekt "Hjerterehabilitering for alle", der netop har modtaget 1,8 mio. kr. fra Hjerteforeningen. 

De tre projekter der er samlet i det nye projekt er:

  1. "Proaktiv patientrådgivning til særligt sårbare hjertepatienter", hvori socialt sårbare hjertepatienter efter hospitalsudskrivelse bliver tilbudt et opkald fra en rådgiver fra Hjerteforeningen, som er trænet i proaktiv rådgivning og støtte.  
  2. Projektidéen "Fra klient til deltager" (Dansk Oplysnings Forbund), handler om at undersøge om deltagelse i en aftenskole har positiv betydning for menneskers fysiske, mentale og sociale livskvalitet.  
  3. "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde, "RESULT", hvori rehabiliteringsønsker og -behov blandt sårbare patienter afdækkes og der udvikles rehabiliteringshold målrettet netop denne patientgruppe.
Projektet HeRTA er i planlægningsfasen. Der er taget kontakt til de forskellige partnere og samskabelsesprocessen er ved at blive planlagt. Projektopstart er januar 2020.

Projektgruppen består af daglig leder postdoc Hanne Birke, forsker Louise Meinertz Jacobsen, klinisk koordinator Karin Burns, postdoc Anders Blædel Gottlieb Hansen og sektionschef Ulla Toft.

Redaktør