​​​​​​​​​​​​​​​​

HeRTA Hjerterehabilitering til alle

​Baggrund

Næsten halvdelen af de 55.700 personer, der årligt får konstateret en hjertekarsygdom, deltager ikke i hjerterehabilitering trods den overbevisende evidens for en positiv effekt.

En del af forklaringen ligger i systemet, hvor ikke alle bliver tilbudt rehabilitering. Derudover kan det være svært for nogle patienter at finde rundt i tilbuddene. Især når de overgår fra den del, der tilbydes på hospitalet til den del, der tilbydes i kommunen.

Desuden kæmper mange patienter efter rehabilitering med at opretholde nye livsstilsvaner. Lokale idrætsforeninger og kommunale motionstilbud kan give adgang til overkommelige, livslange og interessebaserede aktiviteter. Dog kan det være svært for mange at overskue tilbuddene og opsøge foreningerne.

HeRTA-projektet

​HeRTA - Hjerterehabilitering for alle udvikler gennem et tæt samarbejde med hospital, kommune, hjerteforening, kommunale fritids- og sundhedskonsulenter og foreningslivet en række indsatser, der tilsammen, i højere grad, tilgodeser patienternes individuelle behov og ønsker for rehabilitering. Samtidig vil projektet afprøve nye måder at samarbejde på, på tværs af sektorer. Dermed kan samarbejdet danne grobund for nye, fremtidige alliancer omkring rehabilitering, sårbare borgere og kroniske sygdomme.

Formål

Formålet med projektet er at sikre, at hjertepatienter får tilbudt individ-tilpasset rehabiliteringsindsatser ved at:

  • Understøtte bedre overgang fra hospital til kommunale rehabiliteringstilbud gennem styrket samarbejde og sammenhæng i behandlingsforløb.
  • Udvikle og afprøve individuelt tilpassede tilbud inklusive tilbud målrettet sårbare patienter, som f.eks. proaktiv rådgivning fra Hjerteforeningen.
  • Øge adgangen til tilbud i civilsamfundet gennem nye henvisningsmuligheder og ved at udvikle følgeordninger fra kommunen ud i foreningslivet.​

Forebyggelseslaboratoriets bidrag

Forebyggelseslaboratoriet tog initiativ til projektet. På Inspirations- og Netværksmødet 2018 pitchede Hjerteforeningen "Proaktiv patientrådgivning til særligt sårbare hjertepatienter", hvor socialt sårbare hjertepatienter efter hospitalsudskrivelse i Nordjylland blev tilbudt et opkald fra en rådgiver fra Hjerteforeningen, som var trænet i proaktiv rådgivning og støtte.

Dette blev sammenkoblet med erfaringer fra et tidligere projekt "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde, RESULT", hvori rehabiliteringsønsker og -behov blandt sårbare patienter blev afdækket og der blev udviklet mindre rehabiliteringshold målrettet de sårbare patienter. Læs mere om projekt "RESULT" her. Og grundstenen til HeRTA blev lagt.

Forebyggelseslaboratoriet rådgav også omkring samskabelsesprocessen.​

Partnere

Projektet gennemføres i et partnerskabssamarbejde mellem Hjertemedicinsk Ambulatorium, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen, kommunale fritids- og sundhedskonsulenter, lokale idrætsforeninger, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Funding

Projektet har modtaget 1,8 mio. kr. fra Hjerteforeningen, 300.000 kr. fra Helsefonden, 104.000 kr. fra Brødrene Hartmann Fonden og 5.450.000 fra Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om HeRTA her.​

Redaktør