Tobaksforebyggelse i tværsektorielt samarbejde. VBA-metoden: virker den i en travl klinisk hverdag?

Projektet "Tobaksforebyggelse i et tværsektorielt samarbejde. VBA-metoden: virker den i en travl klinisk hverdag?" har til formål at teste om VBA-metoden er et effektivt redskab til tobaksforebyggelse samt at undersøge muligheder og barrierer for implementering.

Very Brief Advice (VBA) er en ikke-konfronterende henvisningsmetode, som er udviklet til frontmedarbejdere, der via jobbet møder borgere som ryger. Via 3 korte spørgsmål (30 sek.) afklares det om patienten vil henvises til en rygestoprådgiver. I Region Hovedstaden er det besluttet at VBA-metoden skal implementeres på alle hospitaler i regionen, men der eksisterer endnu ikke studier, som har undersøgt VBA-metodens effekt. Denne viden bør skaffes før man ruller metoden ud.

Studiet er designet som et ikke-blindet randomiseret kontrolleret studie (RCT), der undersøger effektiviteten af VBA imod en kontrolgruppe. Inden indsatsen gennemføres en pilotfase på Lungemedicinsk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital. Erfaringer fra pilotfasen vil bruges til at justere design af RCT studiet, fx henvisningsmetoden.

Implementeringen af VBA-metoden vil forhåbentlig medføre flere henvisninger til kommunens rygestopkurser og i sidste ende flere røgfri borgere.

Forebyggelseslaboratoriets rolle

Københavns Kommune har budt ind med en projektidé om implementering af Very Brief Advice (VBA) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forebyggelseslaboratoriet er inviteret ind til at bidrage med at undersøge evaluering og implementering af indsatsen.

I et samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner, Lungemedicinsk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er der søgt penge ved Region Hovedstadens Forskningsfond til at teste om VBA metoden er et effektivt redskab til tobaksforebyggelse.

Potentiale for partnerskabsalliancen

Såfremt der er evidens for effekt kan man få etableret et velfungerende og permanent tværsektorielt samarbejde. Dette vil også sikres gennem:

  • En grundig plan for implementering der indtænker lokale aktører.
  • Lokal forankring der inddrager både afdelingsledelse og uddannelse af tovholdere.
  • Mulighed for skalering til andre arenaer: andre hospitaler i Danmark vil kunne drage nytte af projektet og bruge resultaterne til at udrulle VBA-metoden i praksis på deres afdelinger; desuden vil et næste skridt naturligt være at metoden implementeres i almen praksis. Skaleringen er desuden mulig, da alle kommuner i landet tilbyder gratis rygestoprådgivning.
  • Øget tværfaglighed da samarbejdet i projektet mellem hospital og kommune vil betyde et større kendskab til hinandens procedurer og dermed en større sammenhængskraft.

Partnere

  • Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Medicinsk Lungeambulatorium, Bispebjerg Hospital
  • Frederiksberg Kommune
  • Københavns Kommune.
Redaktør