​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstadens biobank

Region Hovedstadens Biobank er en forskningsbank, som indeholder blodprøver fra borgere, som har været indlagt eller ambulante patient på hospitaler i Region Hovedstaden. Prøverne bliver gemt, så de senere kan bruges til forskning.

Visionen med Region Hovedstadens Biobank er at bruge blodprøverne til forskning i sygdomme i befolkningen, og dermed bidrage til ny viden og udvikling af bedre behandling til patienter.

Professor og overlæge Sisse Ostrowski, forskningsleder i Region Hovedstadens Biobank, fortæller om Biobanken, og hvordan blodprøverester fra patienter bliver opbevaret og kan bruges til at forske i sygdomme og behandling. (varighed 1:16 min)

Mulighed for forskning på mange områder

Blodprøverne i Region Hovedstadens Biobank bliver brugt til forskning i f.eks. barnløshed, hjerte-kar-sygdomme, gigtsygdomme, knogleskørhed og smertetilstande. 

Gennem denne forskning har vi bl.a. fundet genetiske forskelle, der har betydning for, hvem der får alvorlige bivirkninger af blodtrykssænkende medicin.

Læs om hvordan patienters gener kan afsløre risiko for alvorlige medicinbivirkninger.

Vi har også fundet frem til, at genetiske forskelle påvirker, hvor meget af kostens kolesterol vi optager i kroppen. Dette er eksempler på, hvordan denne type forskning kan bidrage med ny viden, der kan bruges i vores bestræbelser på at udvikle bedre behandlinger.

Indsamling af prøver begyndt i 2009

Indsamlingen af restblodprøver startede i 2009 på Rigshospitalet og i 2012 blev indsamlingen udvidet til de resterende almene hospitaler i hovedstadsområdet. Dermed har Region Hovedstadens Biobank gennem de seneste 14 år indsamlet en stor forskningsbiobank, baseret på restmateriale fra diagnostiske prøver i Afdelinger for Klinisk Immunologi.

På nuværende tidspunkt rummer Region Hovedstadens Biobank prøver fra mere end 450.000 patienter, og samlingen udvides stadig med ca. 30.000 prøver om året. Der gemmes kun en prøve fra hver patient.

Hvis du vil vide mere:

Se video med forskere og læs om forskningsprojekter

Læs om gener og genetiske undersøgelser

Læs om tilfældighedsfund

Sådan frabeder du dig at din rest-blodprøve opbevares i Region Hovedstadens Biobank og anvendes til forskning

Sådan frabeder du dig generelt at dine blod- og vævsprøver anvendes til forskning

Redaktør